fbpx
poniedziałek, 25 września, 2023
Strona głównaKrajPrezes NIK kieruje ustawy covidowe do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK kieruje ustawy covidowe do Trybunału Konstytucyjnego

Prezes NIK skierował do Trybunału Konstytucyjnego wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących rządowych programów pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19 oraz specustawy covidowej i jej nowelizacji.

W związku z wynikami kontroli „Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarceoraz „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, skierował do Trybunału Konstytucyjnego dwa wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących rządowych programów pomocy dla przedsiębiorców w czasie epidemii COVID-19 oraz specustawy covidowej i jej nowelizacji.

Prywatyzacja zadań publicznych

W pierwszym wniosku prezes NIK wskazuje, że przepisy regulujące udzielanie rządowej pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19 są niezgodne z ustawą o systemie instytucji rozwoju. Rząd powierzył realizację trzech programów pomocowych spółce Polski Fundusz Rozwoju SA. W ocenie m.in. Naczelnego Sądu Administracyjnego mamy do czynienia ze zjawiskiem „prywatyzacji zadań publicznych”, gdyż zadania administracji publicznej realizuje spółka, która jest poza jej strukturą.

Zdaniem NIK Rada Ministrów, wbrew treści upoważnienia ustawowego, przekazała PFR SA kompetencje w szerszym zakresie niż wynikało to z prawa, w tym również kompetencje, których przekazanie nie było dopuszczalne, bo dotyczyło czynności o charakterze władczym, które to czynności na zasadzie wyłączności powinny być realizowane przez organy władzy publicznej. Ponadto Rada Ministrów delegowała na PFR SA kwestie, które powinny być uregulowane w treści programów (uchwał), co świadczy o naruszeniu zasady legalizmu, zakazu domniemywania kompetencji i nakazu zachowania trybu stanowienia prawa. Co więcej, w świetle zasady legalizmu oraz określoności prawa, niedopuszczalne było przekazanie podmiotowi znajdującemu się poza strukturami administracji publicznej upoważnienia do stosowania instytucji uznania administracyjnego.

Złamanie zasady prawidłowej legislacji

W drugim wniosku złożonym do Trybunału Konstytucyjnego prezes NIK postuluje o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz przepisów jej nowelizacji uchwalonej 31 marca 2020 r. Prezes NIK wnioskuje o to, by Trybunał stwierdził, iż przytoczone ustawy są w całości niezgodne z zasadą prawidłowej legislacji, zasadą odpowiedniej vacatio legis (art. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) ze względu na sposób ich uchwalenia.

Źródło: NIK.gov.pl

 

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL), tygodnikami „Do Rzeczy” i „Najwyższy Czas!”, oraz dwumiesięcznikami „Polonia Christiana” (i z serwisem pch24.pl) i „Magna Polonia”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Rolnicy apelują o pilne wsparcie

Producenci kukurydzy apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne uruchomienie wsparcia, aby zrekompensować im niskie ceny tego zboża na rynku.
2 MIN CZYTANIA

Producenci jabłek borykają się z problemami

Polscy producenci jabłek stoją przed szeregiem wyzwań: od rosnących kosztów produkcji po zmiany regulacyjne w samej Unii Europejskiej.
2 MIN CZYTANIA

Komisja Europejska zadba o interes Polski w sporze z Ukrainą

Światowa Organizacja Handlu potwierdziła, że wpłynęła do niej oficjalna skarga z Kijowa na Polskę, Węgry i Słowację, które wprowadziły embargo na import ukraińskiego złoża.
< 1 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

UE chce przejmować kolejne obszary władzy!

Parlament Europejski chce, aby kolejne obszary, które tradycyjnie należą do wyłącznych kompetencji państwa, przechodziły spod władzy krajów członkowskich na rzecz brukselskiej centrali.
< 1 MIN CZYTANIA

WHO chce ograniczyć suwerenność państw

W Światowej Organizacji Zdrowia trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, które – jeśli zostaną uchwalone – doprowadzą do ograniczenia suwerenności państw na rzecz WHO.
2 MIN CZYTANIA

Jak rząd Izerę budował…

W wyniku kontroli Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że założenia projektu samochodu elektrycznego Izera i jego cele strategiczne nie były realizowane terminowo oraz że wystąpiły nieprawidłowości wiążące się z zaangażowaniem przez Skarb Państwa kwoty 250 mln zł.
2 MIN CZYTANIA