Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, spotkał się z Januszem Wojciechowskim, komisarzem Unii Europejskiej. Przedmiotem spotkania były założenia unijnej polityki klimatycznej i ich wpływ na działanie branży energetycznej, w tym Grupy Kapitałowej PGE, oraz plany inwestycyjne PGE ukierunkowane na rozwój "zielonej" energii.
Fot. PGE - materiały prasowe

Przedmiotem spotkania były zapowiadane i zaplanowane zmiany w europejskich regulacjach w obszarze polityki klimatycznej, w tym założenie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku i zwiększenie celu redukcji emisji z obecnych 40 proc. do 50-55 proc. w 2030 roku.

Podczas spotkania omawiano wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na polski sektor elektroenergetyczny i potencjalne inwestycje w tym obszarze oraz zaprezentowano komisarzowi Wojciechowskiemu portfolio inwestycji Grupy Kapitałowej PGE w odnawialne źródła energii, w szczególności projekt budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 2,5 GW do 2030 roku.

Wojciech Dąbrowski podkreślał jednocześnie konieczność i chęć przeprowadzenia dialogu ze stroną społeczną i uzyskania akceptacji dla działań transformacyjnych.