fbpx
czwartek, 13 czerwca, 2024
Strona głównaPodatkiProcedura zwrotu podatku od przychodów z budynków musi być prostsza

Procedura zwrotu podatku od przychodów z budynków musi być prostsza

Obecna procedura zwrotu podatku od przychodów z budynków jest nieefektywna. Powoduje wszczynanie niepotrzebnych kroków ze strony administracji skarbowej, co przedłuża zwrot i komplikuje system – wynika z analizy Ministerstwa Finansów. Dlatego też w projekcie nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw, który został upubliczniony pod koniec czerwca, resort finansów proponuje zmiany w tym obszarze.

Zacznijmy od przypomnienia, o co chodzi z podatkiem od przychodów z budynków. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (ustawy o CIT oraz o PIT) podatek dochodowy od przychodu z budynku, który:
– stanowi własność albo współwłasność podatnika,
– został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
– jest położony Polsce
wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Trzeba jednak wiedzieć, że podatek do zapłaty w pewnych sytuacjach nie wystąpi. Będzie tak np. wówczas, gdy ustalony łączny udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekracza 5 proc. jego całkowitej powierzchni użytkowej. Ważne jest również to, że podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł. Oznacza to zatem, że ustawodawca przy podatku z budynków ustalił kwotę wolną od podatku na poziomie 10 mln zł.

Jeśli jednak konieczność zapłaty tej daniny wystąpi, podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Ważne jest również to, że kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek (dotyczy to także rozliczeń kwartalnych). Jeśli podatek od budynków jest niższy od zaliczek, podatnicy nie muszą go wpłacać.

Z kolei kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku za rok podatkowy. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Jeśli podatnik nie odliczył podatku od przychodów z budynków, może on zawnioskować do skarbówki o jego zwrot. Pieniądze zostaną zwrócone, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego (lub straty) oraz w podatku od przychodów z budynków.

Jest wniosek, trzeba podjąć kroki

Okazuje się, że w praktyce zwrotu podatku od przychodów z budynków urzędnicy skarbowi dostrzegają pewne niedoskonałości, które zauważa również resort finansów. Obecne przepisy nie określają bowiem, jak powinny wyglądać procedury weryfikacji wniosku podatnika, w tym określonych kwot, a także samego zwrotu. To powoduje, że urzędnicy w każdym przypadku muszą analizować wszystkie rozliczenia podatnika. To z kolei może wiązać się z konieczności wszczęcia postępowania dowodowego zakończonego wydaniem decyzji, co w efekcie skutkuje skomplikowaniem i wydłużeniem całego procesu.

Dlatego też w projekcie nowelizacji Ministerstwo Finansów zaproponowało zmianę przepisów w tym obszarze polegającą na tym, aby nie nakładać obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku od przychodów z budynków w przypadku braku wątpliwości, co do wartości zwrotu. Dzięki temu system będzie działał szybciej i efektywniej.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA