Program Inwestycji Strategicznych stanowi jeden z ważnych filarów Polskiego Ładu – zapowiada prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. Od początku lipca rozpoczął się nabór wniosków dla samorządów.

To wyjątkowy, przełomowy program możliwości realizowania strategicznych inwestycji, który być może pomoże zrealizować te inwestycje, których projekty leżały wiele lat na półce, zakurzone, bo brakowało na nie środków – mówi o Program Inwestycji Strategicznych prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Dodała, że program stanowi jeden z ważnych filarów Polskiego Ładu. Wskazała, że właśnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków na dofinansowanie inwestycji w jego ramach.

– Obejmuje on 35 obszarów gospodarczych, możliwości inwestycji, podzielonych na cztery priorytety – mają być one skupione wokół tych inwestycji, które przynoszą dodatkowe przychody, zwiększają efektywność gospodarczą, które mają możliwość podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej wielu powiatów, gmin – dodała prezes BGK.

W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne czy w gospodarowanie odpadami.

Nabór wniosków, jak poinformowała Daszyńska-Muzyczka, będzie trwał 4-5 tygodni, z możliwością przedłużenia, jeśli będzie taka potrzeba. Samorządy mają otrzymać informację zwrotną o rozpatrzeniu wniosku w ciągu 2-4 tygodni.

Na program przeznaczonych zostanie najpierw 20 mld zł. W tym roku ma zostać ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków – dwa pierwsze nabory będą traktowane jako pilotażowe.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker wskazał, że program to rewolucja w patrzeniu na inwestycje i we współpracy rządu i samorządu.

– Program będzie, jak myślę, kołem zamachowym dla tego działania, które stawiamy sobie na samym końcu, czyli dogonienie gospodarek Europy zachodniej w perspektywie kilkunastu lat w ramach wychodzenia z kryzysu pocovidowego – powiedział Szefernaker.

Jak poinformowano, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie i weryfikował je formalnie. Po zakończeniu naboru przekaże zbiorczy raport do komisji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta przygotuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów zdecyduje o przyznaniu dofinansowania. Informację o przyznaniu dofinansowania samorząd otrzyma w aplikacji, za pośrednictwem której złożył wniosek.

W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, BGK wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W sytuacji, gdy realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).

PAP

Poprzedni artykułWłasny plan odbudowy oparty o zasoby wewnętrzne – list otwarty przedsiębiorców do premiera
Następny artykułRaport PARP: MŚP najważniejszym ogniwem polskiej gospodarki