Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten zawetował zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu.

Pexels.com

Przedsiębiorcy wskazują, że jest to jedna z największych zmian podatkowych w czasach III RP, a proponowane przepisy zawierają ponad sto nowych rozwiązań podatkowych zawartych w nowelizacji dwudziestu sześciu ustaw.
„Tak rozległe zmiany powinny być przygotowane w ramach szerokiego dialogu, popartego pogłębioną analizą skutków projektowanych zmian, a także wprowadzane z długim vacatio legis – pozwalającym przedsiębiorcom i firmom przygotować się na wchodzące w życie zmiany” – napisano w apelu. „Niestety, zmiany te zostały wprowadzone z jaskrawym naruszeniem wszelkich wymienionych zasad: Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu wersję projektu zawierającą zupełnie nowe rozwiązania podatkowe, które nie zostały poddane wcześniej żadnym konsultacjom” – czytamy w tekście opublikowanym przez Konfederację Lewiatan.

Przykładem takiej zmiany jest według przedsiębiorców tzw. minimalny podatek przychodowy, który ich zdaniem uderzy szczególnie w polskie małe i średnie nisko-marżowe przedsiębiorstwa handlowe oraz dystrybucyjne, a nie duże międzynarodowe korporacje, jak zakładają władze.
„Przedsiębiorcy chcą uczciwie płacić podatki, jednak powinny one być możliwie proste i przejrzyste. Tymczasem, niska jakość wprowadzanych przepisów oraz wątpliwości interpretacyjne jeszcze bardziej zwiększą niepewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. Państwo nie powinno wykorzystywać swojej dominującej pozycji w procesie legislacyjnym i zastawiać na podatników pułapek w postaci niejasnych przepisów prawa. W przypadku tak licznych zmian, jakie przewiduje Polski Ład, podatnicy będą mieli na przygotowanie się do nich mniej niż dwa miesiące i w dodatku będą to miesiące przypadające na bardzo wymagający dla każdej firmy okres przełomu roku. Odmowa podpisu pod ustawą będzie sygnałem świadczącym o poczuciu odpowiedzialności za przyszłość rozwoju gospodarczego naszego kraju i szansą na rozpoczęcie procesu legislacyjnego na nowo, bez zupełnie niezrozumiałej presji czasowej, z którą mieliśmy do czynienia przy aktualnej rewolucji w podatkach.” – wskazano w liście do Prezydenta RP.

W skład Rady Przedsiębiorczości wchodzą ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego.