Federacja Przedsiębiorców Polskich ma pomysł, jak w ciągu zaledwie pół roku skutecznie obniżyć inflację.

Propozycja Federacji Przedsiębiorców Polskich miałaby doprowadzić do tego, by w ciągu 6 miesięcy inflacja (CPI) spadła o 2,3 punktu procentowego w ujęciu rok do roku. Proponowany mechanizm zakłada finansowe rekompensowanie wzrostu cen energii dla przedsiębiorstw produkujących i sprzedających produkty spożywcze, które w ramach zawartej umowy miałyby utrzymywać ceny swoich wyrobów. Pomysłodawcy rozwiązania twierdzą, że ich plan pozwoliłby skutecznie obniżyć całościowy wskaźnik inflacji, bo ceny żywności stanowią niemal 27 proc. koszyka inflacyjnego.

FPP chciałaby, żeby udział w systemie był dla firm dobrowolny, ale mogłoby nim zostać objętych wiele różnorodnych podmiotów. Szacunkowy koszt pomocy wyniósłby ok. 11,3 mld zł, a system mógłby być obsługiwany np. przez Polski Fundusz Rozwoju.

– Przyjęty przez Sejm projekt ustawy o działaniach osłonowych skierowanych do firm w swym założeniu ma obejmować jedynie ok. 250 podmiotów. Obecna sytuacja wymaga jednak wsparcia skierowanego również do mniejszych przedsiębiorstw oraz szerszego grona branż, dla których udźwignięcie ciężaru gwałtownie rosnących kosztów także staje się coraz poważniejszym wyzwaniem. Jednocześnie wprowadzane mechanizmy powinny oddziaływać w kierunku ograniczania inflacji, zamiast jej dalszego podsycania – powiedział Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP. – W związku z powyższymi wyzwaniami, Federacja Przedsiębiorców Polskich przedstawiła propozycję szerszego mechanizmu wsparcia firm w obecnym kryzysie. Projekt FPP zakłada przyznanie przedsiębiorcom wytwarzającym i sprzedającym podstawowe artykuły konsumpcyjne (tj. żywność i napoje) wsparcia finansowego rekompensującego zwiększone koszty zakupu energii i jej nośników. Firmy uczestniczące w programie jednocześnie zobowiązałyby się do utrzymania przez okres jego obowiązywania, zakładany na 6 miesięcy, do utrzymania dotychczasowych cen oferowanych ich odbiorcom. Dzięki temu, realizowane byłby jednocześnie dwa cele – wsparcie sektora przedsiębiorstw w obecnych trudnych warunkach oraz ograniczenie inflacji konsumenckiej – dodał.

FPP proponuje, aby wartość wsparcia była odgórnie dopasowana do poziomu przychodów korzystającej z niego firmy, w odniesieniu do średniej ceny kontraktów na Towarowej Giełdzie Energii oraz udziału kosztów energii w przychodach ogółem przedsiębiorstw w gałęziach objętych pomocą.

FPP

Poprzedni artykułMiędzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił zarządzanie inwestycjami publicznymi w Polsce
Następny artykułRośnie zadłużenie pozabudżetowe