Nowe prawo konkurencji może osłabić prawa przedsiębiorców.

Mart Production/Pexels

Konfederacja Lewiatan krytycznie wypowiada się o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Według przedstawicieli pracodawców nowe przepisy mogą osłabić prawa przedsiębiorców.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowe prawo konkurencji przede wszystkim naruszy zasadę, że „prawo nie działa wstecz” oraz „nie ma przestępstwa bez ustawy”, bowiem według nowych przepisów postępowania przed Prezesem UOKiK wszczęte już po wejściu w życie ustawy, a dotyczące działań sprzed jej wejścia w życie, będą objęte nowymi zasadami i nową odpowiedzialnością.

– Projekt stwarza również ryzyko dla naruszeń tajemnicy adwokackiej, np. przewiduje, że kontroler będzie mógł zapoznać się „pobieżnie” z pismem lub dokumentem, które są nią objęte. Ponadto proponuje się rozwiązanie, które przypomina odpowiedź na zagadkę jeszcze przed jej usłyszeniem, tj. przesunięcie uzasadnienia zarzutów z końcowego etapu postępowania na etap wszczęcia postępowania. Biorąc pod uwagę, że na początkowym etapie nie wszystkie informacje i dowody mogą być dostępne dla urzędu, takie rozwiązanie może ograniczać prawo do obrony przedsiębiorcy – powiedział Adrian Zwoliński, ekspert ds. rynku finansowego i prawa korporacyjnego Konfederacji Lewiatan. – Konkurencja jest jednym z kluczowych zjawisk dla gospodarki i oczywistym jest, że powinna ona podlegać ochronie. Regulacje jej dotyczące nie mogą natomiast być niezrozumiałe, naruszać gwarancji procesowych czy podstaw systemu prawnego. Część z projektowanych przepisów ustawy, niestety, niesie takie negatywne skutki lub ryzyka – dodał ekspert.

W projekcie przewidziano również nową zasadę odpowiedzialności związków przedsiębiorców w wypadku naruszenia prawa konkurencji, ale nie jest ona jasno sformułowana, przez co nie do końca wiadomo, jaki zakres odpowiedzialności wyznacza.

Poprzedni artykułIle firm podniosło pensje pracownikom?
Następny artykułKonfederacja interweniuje ws. dramatycznej sytuacji branży transportowej