Z IV Raportu deregulacyjnego, opracowanego pod patronatem Pracodawców RP, wynika, że ostatnie dwa lata przyniosły pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a szczególnie źle pod tym względem wypada obszar podatkowy.

Raport omawia akty prawne z czterech obszarów: podatki, praca, gospodarka i zdrowie, a dotyczy okresu między listopadem 2019 r. a końcem października 2021 r.

Jak piszą eksperci Pracodawców RP, w każdym roku uchwala się liczne przepisy, które nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i powiązane z nimi koszty. Nawet dla zachowania równowagi potrzebne jest systematyczne przeglądanie obowiązujących regulacji i usuwanie niepotrzebnych rozwiązań. Tymczasem, jak wynika z wcześniejszych edycji Raportu (de)regulacyjnego z roku na rok obciążenie przedsiębiorców było coraz większe. I to pomimo kolejnych pakietów deregulacyjnych, jak np. Przyjazne Prawo czy Konstytucja Biznesu.

Eksperci zwracają uwagę, że „przedsiębiorcy funkcjonują w coraz mniej przyjaznym środowisku, dodatkowo – w ostatnich kilkunastu miesiącach – w warunkach pandemii, która wpływa na kluczowe elementy biznesu – od zainteresowania klientów po problemy w łańcuchach dostaw. Co gorsze, rząd postanowił zgotować przedsiębiorcom podatkową rewolucję w ramach wdrażania tzw. „Polskiego Ładu” – i to już od 1 stycznia 2022 roku. Do tego dochodzą planowane podwyżki akcyzy rozpisane na 5 najbliższych lat”.

„Nowe podatki, opłaty i daniny, dodatkowe regulacje oraz obciążenia, niestabilne, a także nieprzewidywalne prawo, brak inicjatyw deregulacyjnych i upraszczania przepisów – tak można podsumować ostatnie dwa lata pod kątem warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie źle jest w obszarze podatkowym, co znajduje potwierdzenie w corocznym rankingu opracowywanym przez Tax Foundation. Na 37 państw nasz kraj zajmuje 36. pozycję – i to drugi rok z rzędu. Jest fatalnie, a przyjęte w momencie prac nad niniejszym raportem rewolucyjne zmiany w podatkach (wdrażające program „Polski Ład” przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość) tylko pogorszą sytuację, w szczególności przedsiębiorców – zwiększając poziom opodatkowania działalności gospodarczej” – podsumowują autorzy raportu.

W związku z tym eksperci Pracodawców RP proponują, by „wprowadzić zasadę, w myśl której zmiany przepisów mających wpływ na prowadzenie biznesu mogą wchodzić w życie dwa razy w roku – 1 stycznia oraz 1 lipca, a także wydłużyć vacatio legis i nie bać się stosować rocznego bądź dwuletniego okresu przygotowania się do wdrożenia zmienionych przepisów”.

Poprzedni artykułBloody Sunday – 50. rocznica „krwawej niedzieli” w Irlandii Północnej
Następny artykułUstawa covidowa sparaliżuje firmy?