fbpx
czwartek, 1 czerwca, 2023
Strona głównaBiznesPrzedsiębiorcy przedstawili hiszpańskiemu rządowi 10 propozycji wyjścia z kryzysu

Przedsiębiorcy przedstawili hiszpańskiemu rządowi 10 propozycji wyjścia z kryzysu

CEOE (Hiszpańska Konfederacja Zrzeszająca Przedsiębiorców) przedstawiła swoje propozycje, jak stawić czoła kryzysowi gospodarczemu, w formie dziesięciu postulatów, przekazanych rządowi w celu promowania dialogu społecznego. Biznesmeni, którzy spotkali się w ciągu ostatnich dwóch tygodni, nalegają na wysłuchanie i domagają się przede wszystkim, żeby „wyjście z kryzysu nie było finansowane z podatków”. Oczekują również zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa fiskalnego.

Antonio Garamendi, prezes CEOE, zapewnił podczas corocznego zgromadzenia, że ​​zorganizowany przez pracodawców szczyt biznesowy „jest kamieniem milowym, przykładem odpowiedzialności, ponieważ jako przedsiębiorcy zapewniający zatrudnienie, musieliśmy pokazać nasze propozycje, aby Hiszpania mogła wyjść z tego kryzysu”.

– Ufamy, że głos firm wybrzmiał wyraźnie i jasno. Celem jest dobro wspólne – dodał Garamendi, wyraźnie nawiązując do braku dialogu ze strony rządu.

Pablo Isla, prezes Inditex, był odpowiedzialny za przedstawienie wniosków ze szczytu i dziesięciu postulatów.

– Pierwszy, to wizja średnio- i długoterminowa, niezbędna do przeprowadzenia koniecznych inwestycji, wraz z transformacją energetyczną na zieloną energię – powiedział Isla.

– Drugi klucz to zaufanie i zabezpieczenie prawne; trzeci postulat to dialog i konsensus społeczny; czwarty to bardziej elastyczne ramy regulacyjne dostosowane do zmian w hiszpańskiej gospodarce i eliminacja przeszkód biurokratycznych w biznesie; piąty to współpraca publiczno-prywatna; szósty to zachowanie ciągłości produkcji, wspieranie istniejących rozwiązań, takich jak ERTE lub pożyczki ICO.

– Siódmym jest zaangażowanie w industrializację, najlepsze narzędzie do generowania wysokiej jakości miejsc pracy:  celem jest osiągnięcie 20% PKB. Ósmym jest innowacja i cyfryzacja struktury produkcyjnej, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Dziewiąty to zapewnienie stabilności budżetowej, unikanie podnoszenia podatków w czasach kryzysu gospodarczego, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że inne kraje obniżają podatki, aby wyjść z kryzysu, i wreszcie ostatni postulat: większa integracja społeczna i edukacja – podsumował.

Bankowość

Garamendi i Isla nalegali na zapewnienie stabilnych ram dla bankowości, unikanie nowych podwyżek podatków, jasną legislację i możliwość rozwoju unii bankowej.

W przypadku energii potrzebne są stabilne ramy prawne, eliminujące bariery regulacyjne i stawiające na zrównoważony rozwój, wykorzystujące zasoby, które Unia Europejska może wnieść, aby Hiszpania mogła stanąć na czele transformacji energetycznej.

Operatorzy energetyczni

Operatorzy systemu energetycznego również postulowali to samo rozwiązanie, stawiając na czystą energię z „sprawiedliwym i inkluzyjnym przejściem” i utrzymując inwestycje w sieci energetyczne. W sektorze ubezpieczeń było jasne, że ubezpieczenie kredytu ma ogromne znaczenie dla zagwarantowania przepływów finansowych. W Hiszpanii konsorcjum ubezpieczeniowe, może odegrać fundamentalną rolę.

Turystyka

W dziale zrzeszającym sektor turystyczny podkreślono, że turystyka odzyska potencjał tylko wtedy, gdy popyt ponownie wzrośnie dzięki zwiększonemu zaufaniu. Dodatkowo istotny jest pakiet pomocy finansowej i ulg podatkowych, oprócz inwestycji w innowacje i rozwój talentów.

Jeśli chodzi o transport, pomimo jego wkładu w dystrybucję podstawowych produktów, kryzys wpłynął również na jego działalność, szczególnie w sektorze lotniczym, który wymaga reform strukturalnych „takich jak jednolita europejska przestrzeń powietrzna lub obniżka stawek”. W tym sektorze niezbędne jest również wyeliminowanie biurokracji i utrzymanie ERTE.

Przemysł

Przemysł musi stać się motorem ożywienia gospodarczego, pomimo zaniedbań w ostatnich latach, przez co obecnie stanowi zaledwie 11% PKB. Sektor wezwał do podwojenia tej liczby (do 20%), dzięki poprawie czynników konkurencyjności, takich jak cena energii. Przemysł podkreślił również potrzebę stawiania na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W przemyśle motoryzacyjnym Hiszpania była dziewiątym największym eksporterem samochodów na świecie i drugim w Europie, dlatego przedstawiciele podkreślali, że poziom sprzed kryzysu nie powróci do 2023 r. Dla tego sektora kluczowe jest utrzymanie ERTE, oprócz zagwarantowania elastyczności legislacyjnej i zabezpieczenia prawnego.

Na forum porad i strategii podkreślono potrzebę przeprowadzenia transformacji gospodarczej z wizją przyszłości, by Hiszpania „stała się krajem przyszłości”. W tym sektorze „kryzysy nie są finansowane z podatków”, to absolutnie najgorsze rozwiązanie pomocowe.

Zdrowie

To sektor, który szybko i skutecznie odczuł kryzys, ale na forum poświęconym temu obszarowi wybrzmiało jasno, że potrzeba więcej inwestycji, na poziomie około jednego punktu PKB, ponieważ Hiszpania jest jednym z najbardziej dotkniętych epidemią krajów europejskich.

Podczas szczytu ustalono również, że firmy muszą ponosić odpowiedzialność społeczną, tak jak miało to miejsce w czasie kryzysu, a wiele firm zmieniło orientację działalności na produkcję materiałów sanitarnych.

Sekcja „Kultura i sport” oświadczyła, że potrzebne są „nadzwyczajne i wyjątkowe środki”, chroniące wizerunek i prawa własności intelektualnej przed piractwem, zwiększające ścisłe zapisy prawne. Przedsiębiorcy i freelancerzy nalegali na promowanie tworzenia firm we współpracy ze „sprawną administracją”, unikając biurokracji.

W grupie zrzeszającej handlowców nalegano również, aby nie nakładać żadnych dodatkowych podatków i opracowywać plany mające na celu zwiększenie konsumpcji, gwarantujące jedność rynku i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Są to pomysły, które miały również wpływ na sektor rolno-spożywczy, w którym domagano się ulg podatkowych.

Infrastruktura

W grupie zajmującej się infrastrukturą podkreślono znaczenie współpracy publiczno-prywatnej, sprzyjającej spójności terytorialnej. Sektor postuluje wprowadzenie kompleksowego programu renowacji budynków i przyciągnięcia zagranicznych inwestycji.

W grupie zrzeszającej przedstawicieli przemysłu budowlanego i sektora nieruchomości ujawniła się także potrzeba promocji dużego programu inwestycyjnego, aby zagwarantować rozwój tego kluczowego sektora kluczowego w gospodarce Hiszpanii. W sektorze usług wniesiono postulat o weryfikację modelu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, z gwarancją odpowiedniego finansowania.

Przy stołach poświęconych cyfryzacji i innowacjom podkreślono, że postęp zakładany na 5 lat, poczyniono w ciągu trzech miesięcy, w związku z nowymi rozwiązaniami, na przykład za pomocą pracy zdalnej.

MŚP

Przedstawiciele tej branży podkreślili potrzebę dbania o strukturę biznesową, wspieranie jej płynności oraz utrzymanie odpowiednich ram regulacyjnych i unikanie podwyżek podatków.

Przy stole geopolitycznym podkreślono wysiłki przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji, kładąc nacisk na potrzebę większej spójności w Europie, stawiając Chiny i Stany Zjednoczone jako dwa główne podmioty w opozycji do UE. Wreszcie przedstawiciele wszystkich pracodawców nalegali również na potrzebę spójności prawnej, niepodnoszenia podatków i utrzymania ERTE.

Źródło: Javier Romera/El Economista

INNE Z TEJ KATEGORII

Czy Bruksela przywróci w Polsce możliwość reklamowania aptek?

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego omówiła petycję Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET w sprawie zakazu reklamy aptek w Polsce. Zdaniem wnioskodawców zakaz nie przystaje do współczesnych realiów.
2 MIN CZYTANIA

Lean Manufacturing wyeliminuje marnotrawstwo w firmach [WYWIAD]

Lean Manufacturing to zmiana sposobu myślenia i stylu zarządzania przedsiębiorstwem, to metodyka ciągłego doskonalenia. Decyzja o wejściu na drogę Lean może przynieść firmie wiele korzyści – mówi Jarosław Sobkowiak, prezes BDO Advisory.
5 MIN CZYTANIA

Aptekarze zdecydowanie przeciwni planom rządu

Przedstawiciele sieci aptecznych sprzeciwiają się rządowym planom „doregulowania” ustawy zwanej potocznie „apteką dla aptekarza” i wystosowali już stosowny apel.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Technologiczne wyzwania przyszłości

Przedstawiciele Banku Pekao S.A. oraz eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji zastanawiali się podczas Impact’23 w Poznaniu, jak unikać zagrożeń płynących z dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii.
5 MIN CZYTANIA

Polska droga do zeroemisyjności

Kosztami transformacji energetycznej nie możemy obciążyć odbiorców, bo to doprowadziłoby do ubóstwa energetycznego Polski – mówił w Poznaniu podczas Impact’23 prezes zarządu Enea S.A. Paweł Majewski.
4 MIN CZYTANIA

Jak skutecznie wykorzystać nowoczesną technologię

W jaki sposób technologia może wspierać trzeci z filarów piątej rewolucji przemysłowej? Czy uda się przewidywać ewentualne kryzysy i zapobiegać zagrożeniom związanym z technologicznymi przemianami? A może nawet wykorzystać je w służbie rozwoju cywilizacyjnego?
4 MIN CZYTANIA