fbpx
czwartek, 21 września, 2023
Strona głównaBiznesPrzedsiębiorcy tracą na zakazie cesji wierzytelności

Przedsiębiorcy tracą na zakazie cesji wierzytelności

Zakaz cesji wierzytelności utrudnia działalność gospodarczą oraz dostęp mniejszych firm do finansowania.

Dla przypomnienia: cesja wierzytelności to przeniesienie praw związanych z wierzytelnością (płatnością wymaganą z tytułu faktury za wykonaną usługę lub sprzedaż produktu) na inną osobę lub podmiot. Zakaz takiej cesji, wynikający z umowy pomiędzy firmami, polega na ograniczeniu możliwości takiego przeniesienia na innego wierzyciela. Pomimo liberalizacji prawa w tym zakresie taki zakaz nadal w Polsce obowiązuje, co jest szkodliwe dla mniejszych przedsiębiorców. Dlaczego?

– Jeśli w umowie pomiędzy przedsiębiorcami zawarta jest klauzula zakazu cesji, to wierzytelność uwidoczniona na fakturze nie może zostać przekazana na przykład firmie faktoringowej – wyjaśnia Tomasz Rodak, dyrektor sprzedaży Bibby Financial Services.

Bywa bowiem tak, że strony umowy decydują się na wprowadzenie jedynie pewnych ograniczeń w zakresie cesji, jak np. jej uzależnienie od wyrażenia zgody dłużnika lub wskazanie konkretnych podmiotów, na rzecz których można takiej cesji dokonać. Zakaz cesji jest ważny i skuteczny, jeśli został zawarty w umowie i spełnia wymogi przepisów prawa. Może być wycofany, jeśli strony umowy postanowią o tym za porozumieniem stron. Wycofanie zakazu powinno w takiej sytuacji zostać zawarte w aneksie do umowy lub w innej formie pisemnej po to, by było wiążące dla stron. Szczegółowe regulacje dotyczące zakazu cesji znajdują się w Kodeksie cywilnym (art. 509 i następne).

Nowe przepisy – ograniczone zmiany

Obowiązujące od początku tego roku zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu opóźnieniom w transakcjach handlowych (zwanej również ustawą antyzatorową) wprowadziły zasadę, zgodnie z którą postanowienia umowne wyłączające lub warunkujące możliwość cesji wierzytelności przysługujących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom są bezskuteczne wobec dużych przedsiębiorców. Warunkiem skorzystania z tej regulacji jest brak płatności takiej wierzytelności w wymaganym terminie – przepisy nie wpływają na zasady obowiązujące w umowach zawartych przed tą datą. Dodatkowo nie dotyczą one kontraktów, w których dłużnikami są podmioty publiczne.

W praktyce oznacza to, że przy transakcjach pomiędzy dużym a mniejszym przedsiębiorcą, jeżeli ten drugi jest wierzycielem, zapisy ograniczające lub wyłączające cesję wierzytelności stają się bezskuteczne, jeśli tylko nie nastąpi zapłata w ustalonym terminie. Mikro, mali i średniej wielkości przedsiębiorcy mogą wtedy przenieść prawa do danej wierzytelności na inny podmiot, np. przekazać zaległe faktury do firmy faktoringowej i uzyskać natychmiast potrzebną gotówkę. Jeśli jednak kontrahent reguluje płatności terminowo, taki zakaz cesji – o ile został zawarty w umowie – nadal niestety obowiązuje.

Warto poprawić ustawę

Niestety nowelizacja ustawy nie zniosła do końca zakazu cesji wierzytelności i to pomimo wysuwanych w tej kwestii postulatów ze strony środowiska biznesowego i finansowego. Zakaz ten nadal może być wprowadzany do umów, a to potrafi niestety niekorzystnie odbić się na płynności mniejszego przedsiębiorcy. Dlatego nowelizacja ustawy antyzatorowej znosząca całkowicie zakaz cesji, byłaby dobrym krokiem w kierunku ułatwienia funkcjonowania MŚP na rynku, dając przedsiębiorcom większą swobodę w zarządzaniu swoimi wierzytelnościami.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Małe firmy są wykańczane

Nie jest to dobry czas dla drobnej przedsiębiorczości. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają coraz gorszą sytuację. Wiele z nich znajduje się w fazie „pełzającej likwidacji”.
2 MIN CZYTANIA

Rosjanie trafili polską fabrykę okien

W trakcie rosyjskiego ostrzału Lwowa trafiona została fabryka okien polskiego przedsiębiorstwa Fakro.
< 1 MIN CZYTANIA

Lewiatan ma swoje postulaty dla przyszłego parlamentu

Konfederacja Lewiatan przedstawiła cały szereg postulatów dla ustawodawców na nową kadencję parlamentu po październikowych wyborach. Czego domagają się przedsiębiorcy?
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Polscy przedsiębiorcy wierzą, że pokonają problemy

Nasi przedsiębiorcy konfrontują się z bezprecedensowymi wyzwaniami, a jednocześnie wykazują zadziwiającą odporność i wiarę w dobrą przyszłość swoich biznesów.
3 MIN CZYTANIA

Koncerny samochodowe szpiegują swoich klientów!

Producenci samochodów nie tylko nie chronią prywatności klientów, ale gromadzone na ich temat – także intymne – informacje sprzedają firmom marketingowym. Gotowi są nawet, na każde wezwanie, przekazać je władzom czy organom ścigania.
3 MIN CZYTANIA

Nowe programy wsparcia dla firm sektora MŚP

Dostępne są już pieniądze na modernizację mikro, małych i średniej wielkości przedsiębiorstw w kierunku bycia bardziej eko, a także dla dobrze rokujących na rynku start-upów.
3 MIN CZYTANIA