Pilotaż Przemysł 4.0 jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium naszego kraju. Podstawą wzięcia udziału w konkursie było posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można było składać od 15 do 30 czerwca 2021 r. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich z Programu Inteligentny Rozwój.

pilotaż przemysł 4.0 - grafika wpisu
– Każde przedsiębiorstwo chcąc pozostać konkurencyjnym na rynku, musi wprowadzać nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość i wydajność produkcji. Przemysł 4.0 to idea, która ma zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Chcąc konkurować na rynku globalnym, muszą brać pod uwagę zmiany w dotychczasowym modelu rozwoju firmy, w tym m.in. – wprowadzenie cyfryzacji, automatyzacji czy robotyzacji – mówi Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii.
Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Niezbędne jest posiadanie „mapy drogowej”, która określa proces wprowadzania tych zmian. Mapa drogowa ma pokazać sytuację firmy (m.in.: charakterystykę produktów, modelu biznesowego, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa) i planowaną inwestycję (m.in.: analizę kosztów wdrożenia, źródła finansowania) w zakresie wdrożenia strategii cyfrowej w szczególności dla działalności produkcyjnej.
W ramach programu „Przemysł 4.0” złożono 481 wniosków o dofinansowanie. 275 projektów to pomysły małych firm, a 206 – średnich firm.
– Program Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw. Digitalizacja i automatyzacja to jedne z priorytetowych kierunków rozwoju określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, które w dobie pandemii w wielu branżach stały się nieodzowne. Nasi beneficjenci wykorzystują szanse, które dają im możliwość wprowadzenia zmian w ich firmach najnowszych rozwiązań. Wskazuje na to liczba złożonych wniosków – podsumowuje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (jej koszty mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł ze środków grantu)usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.
Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to:
  • Big Data oraz działania związane z analizą danych
  • roboty przemysłowe,
  • przemysłowy internet rzeczy,
  • integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS),
  • cyberbezpieczeństwo,
  • chmura obliczeniowa,
  • wirtualna i rozszerzona rzeczywistość,
  • sztuczna inteligencja,
  • blockchain,
  • druk addytywny (druk 3D).
Najczęściej wybieranymi technologiami, uwzględnianymi w projektach były roboty przemysłowe (288), integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (243), przemysłowy internet rzeczy (129), Big Data oraz działania związane z analizą danych (124).
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet to 25 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.
Poprzedni artykułCoraz więcej jednoosobowych firm znika z rynku
Następny artykułCyfryzacja jest firmom niezbędna, trzeba jednak pokonać bariery