fbpx
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaBiznesPrzepisy precyzują, jak przeprowadzić inwentaryzację

Przepisy precyzują, jak przeprowadzić inwentaryzację

Ostatnie tygodnie roku to czas inwentaryzacji w firmie. Do jej przeprowadzenia obligują przedsiębiorców przepisy. Na szczęście wskazują one także, jak ten proces właściwie poprowadzić.

Kluczową rolę dla inwentaryzacji odgrywają przepisy ustawy o rachunkowości. To tu ustawodawca zawarł wszystkie niezbędne elementy dla tego procesu. Jednym z terminów inwentaryzacji, na który wskazuje ustawa jest właśnie koniec roku. Z jej przepisów wynika, że przedsiębiorcy przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację:
– aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych); papierów wartościowych w postaci materialnej; rzeczowych składników aktywów obrotowych; środków trwałych oraz nieruchomości zaliczonych do inwestycji; a także maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie. Elementy te w ramach inwentaryzacji trzeba spisać, wycenić i porównać z danymi ksiąg rachunkowych, a także wyjaśnić i rozliczyć ewentualne różnice,
– aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej; należności, w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów. Tu inwentaryzację przeprowadza się poprzez otrzymanie od banków i uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic,
– środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony; gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych; należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych; a także aktywów i pasywów niewymienionych w punktach powyżej oraz wymienionych w tych punktach, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. Tu inwentaryzacja ma postać porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Ważne: Inwentaryzacja jest przeprowadzona prawidłowo w przypadku składników aktywów (z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych, określonych w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości), jeśli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15. dnia następnego roku. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym inwentaryzacja może rozpocząć się 1 października 2022 r. i trwać maksymalnie do 15 stycznia 2023 r.

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że ustalenie stanu w ramach inwentaryzacji powinno nastąpić przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda –przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.

Gdy proces inwentaryzacji w firmie zostanie zakończony, trzeba go udokumentować i powiązać z księgami rachunkowymi. Jeśli w ramach inwentaryzacji wyjdą różnice między tym, co jest na stanie a tym, co jest w księgach, trzeba to wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin spisu.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

„Drapieżne koty” z Polski sprawdziły się na polu walki. Ukraińcy zwiększają zamówienia

Polskie wozy bojowe Oncilla, wyprodukowane przez firmę Mista ze Stalowej Woli, doskonale sprawdziły się na polu walki. Na froncie walczy już setka transporterów. Ukraińska armia zamówiła kolejną partię „drapieżnych kotów”.
2 MIN CZYTANIA

Polski drób niedługo znajdzie się na azjatyckich stołach

– Produkujemy rocznie trzy miliony ton mięsa drobiowego. To najwięcej w UE – zaznacza Dariusz Goszczyński, prezes zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG). Według niego, wysoka jakość rodzimego drobiu predestynuje go do sprzedaży nawet na tak wymagających rynkach jak Japonia czy Hongkong.
4 MIN CZYTANIA

Rosnące koszty działalności największym problemem mikroprzedsiębiorstw i małych firm

Ogólnie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej otwierają ranking obecnych obaw mikroprzedsiębiorstw i małych firm. Nieznacznie mniej wskazań dotyczy problemu nierzetelnych kontrahentów
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Do końca marca roczne rozliczenie CIT

Podatnicy CIT mają do końca marca czas na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2023 rok. Trzeba tego dokonać na druku CIT-8.
3 MIN CZYTANIA

Urlop i choroba w kosztach kwalifikowanych

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową wydatki poniesione na pracownika z tytułu urlopu, choroby i składek ZUS – potwierdza minister finansów w interpretacji ogólnej.
4 MIN CZYTANIA

Część firm będzie upubliczniać informacje o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa międzynarodowe będą musiały publikować sprawozdania o podatku dochodowym. To kolejny z elementów, który ma uszczelnić system podatkowy.
4 MIN CZYTANIA