fbpx
poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona głównaArchiwumPrzez koronawirusa podatnicy później będą stosowali kasy online. Zobacz, kto skorzysta...

Przez koronawirusa podatnicy później będą stosowali kasy online. Zobacz, kto skorzysta…

Wiceminister finansów Jan Sarnowski zapowiedział w odpowiedzi na interpelację poselską nr 3414 odroczenie o pół roku terminu, od którego będą stosowane kasy fiskalne online dla podatników, którzy obowiązek taki mieli mieć po 30 czerwca 2020 roku. Terminy takie były dwa: od 1 lipca 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku. Nowe terminy zostaną tym samym przesunięte na 1 stycznia 2021 roku i 1 lipca 2021 roku. Powodem odroczenia jest sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych online dotyczy obecnie tylko wybranych grup podatników. I tak, od stycznia 2020 roku kasy takie muszą stosować podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów a także usługi sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Ta grupa podatników musiała zacząć stosować kasy online jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19. Dlatego jej odroczenie terminu nie obejmuje.

Całkiem nowe terminy stosowania kas przez małe firmy

Inaczej jest w przypadku pozostałych podatników, dla których odroczenie terminu jest jeszcze możliwe. I tak od 1 stycznia 2021 roku, zamiast 1 lipca 2020 roku, obowiązek stosowania kas online będą mili podatnicy świadczący usługi: związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo; w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Z kolei od 1 lipca 2021 roku, zamiast 1 stycznia 2021 roku) obowiązek stosowania kas online będą mili podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie; kosmetyczne i kosmetologiczne; budowlane; w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze; związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (te ostatnie wyłącznie w zakresie wstępu).

Odroczenie terminu stosowania kas fiskalnych online, to dobra wiadomość dla wielu małych firm, w tym m.in. zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz restauracji. Jest też uzasadnione, bo większość firm objętych tym obowiązkiem pozostaje na mocy decyzji rządowych zamknięta (salony fryzjerskie i kosmetyczne) lub ma organiczny zakres świadczenia usług (restauracje mogą prowadzić tylko sprzedaż „na wynos”). Podobnie jest w przypadku hoteli czy siłowni. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że odpowiednie przepisy zostaną w miarę szybko opublikowane.

Fiskus nie będzie miał dostępu do danych klienta

Warto przypomnieć, że kasy online to urządzenia służące do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego od sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, przesyłające dane bezpośrednio po sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego – tzw. Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Przesyłanie danych z kas online odbywa się w sposób ciągły i zautomatyzowany.

Co ważne, przesyłane przez kasy fiskalne online do prowadzonego przez szefa KAS repozytorium informacje, są w pełni zanonimizowane, jeżeli chodzi o dane nabywcy. Dane z kas rejestrujących stanowią w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku, gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Szef KAS będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika, natomiast nie będzie miał żadnych informacji na temat konsumentów, nabywających dane towary lub usługi.

Za zakup maksymalnie 700 zł zwrotu za sztukę

Podobnie jak w przypadku zakupu zwykłych kas, tak i przy zakupie kasy online podatnicy będą mogli korzystać z ulgi na jej zakup. Podatnicy będą mieli prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę̨ na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. W przypadku gdy podatnicy, wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku urząd skarbowy dokonuje zwrotu tak rozumianej ulgi.

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania kas on-line, resort finansów wydała w lipcu 2019 roku objaśnienia podatkowe, które szczegółowo opisują jak w przypadku zakupu kas on-line korzystać z ulgi na ich zakup. Są one dostępne na stronie internetowej resortu finansów.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA