Polski Związek Firm Deweloperskich przekazał Ministerstwu Finansów stanowisko w kwestii zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. W ocenie PZFD proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów jest rażąco krótki, biorąc pod uwagę kompleksowość wprowadzanych zmian.

„Zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu proponowane przepisy podatkowe będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. W ocenie PZFD proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów jest rażąco krótki, biorąc pod uwagę kompleksowość wprowadzanych zmian. Konsultacje podatkowe kończą się 30 sierpnia 2021 r. Jednak nawet przy ekspresowym tempie uchwalenia przepisów, podatnicy nie będą w stanie przygotować się na zmiany ani dostosować systemów księgowych. PZFD wnioskuje, więc aby wejście w życie Polskiego Ładu zostało przesunięte co najmniej do 1 stycznia 2023 r., aby umożliwić podatnikom należyte przygotowanie się do zmiany” – czytamy w stanowisku PZFD.

Zdaniem PZFD skutki proponowanych rozwiązań w stosunku do branży deweloperskiej – zwłaszcza w stosunku do sektora Private Rent Sector (PRS) – należy ocenić negatywnie.

– PZFD w piśmie wysłanym do ministerstwa odniósł się przede wszystkim do problemu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Chodzi o nieruchomości komercyjne na wynajem oraz nieruchomości inwestycyjne. W obydwu przypadkach są to wieloletnie i kosztowne przedsięwzięcia, których stopa zwrotu kalkulowana jest w ujęciu wieloletnim. Z tego względu PZFD nie ma wątpliwości, że wdrożenie proponowanych regulacji zachwieje rynkiem nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych, gdyż ograniczenie podatkowej amortyzacji nie było uwzględniane w planach inwestycyjnych – tłumaczy Sebastian Juszczak, prawnik PZFD.

PZFD uważa, że proponowana zmiana w najszerszym zakresie dotknie podmioty posiadające amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych. „Projekt zakłada wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnym zarówno na gruncie PIT jak i CIT. Wydatki poniesione na nabycie budynków i lokali mieszkalnych będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia (podobnie jak w przypadku nieruchomości gruntowych)” – czytamy.

– W sektorze PRS celem jest wybudowanie inwestycji mieszkaniowej, aby ją następnie wynająć. Ponieważ przedsięwzięcia PRS-owe nie są przeznaczone do sprzedaży dla klientów finalnych – więc amortyzacja dla klientów będzie utrudniona – podkreśla Sebastian Juszczak.

PZFD zwraca też uwagę na to, że wprowadzone mają być również zmiany opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy. Regulacja odbiera podatnikom dotychczasową swobodę decydowania o najkorzystniejszym sposobie opodatkowania w danej konkretnej sytuacji – tj. uniemożliwia rozliczenie przychodów osiąganych m. in. z najmu i dzierżawy w ramach skali podatkowej na rzecz konieczności rozliczenia ryczałtowego.

– W praktyce na rozliczenie skalą podatkową decydowali się najczęściej podatnicy, którzy rozważali remonty wynajmowanych wydzierżawianych lokali, a rozliczenie w ten sposób dawało możliwość podatkowego aktywowania wydatków na ten cel. Proponowana regulacja może negatywnie wpłynąć na stan lokali podlegających najmowi – ostrzega Sebastian Juszczak.

„Ministerstwo planuje również wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy”. Projektowane zmiany przewidują zasadę, na podstawie której wypłaty dokonywane na rzecz udziałowca lub podmiotu powiązanego z udziałowcem, które są generowane w sposób sztuczny i mogą być postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu. Proponowane rozwiązanie daje nieuprawnioną kompetencję organów podatkowych, które mogą się doszukiwać wypłat „ukrytej dywidendy” przy transakcjach o charakterze rzeczywistym, co nie wpływa ani na stabilność porządku prawnego ani pewność sytuacji podatnika” – czytamy w stanowisku PZFD.

– Uważamy również, że zaproponowane wymogi dla polskiej grupy VAT w zakresie powiązania finansowego są zbyt restrykcyjne. Proponujemy ażeby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych wprowadzić przepis, że powiązanie ekonomiczne w grupie VAT istnieje, jeżeli podmioty działają w tej samej branży lub na tym samym rynku danego produktu – dodaje Sebastian Juszczak.

Poprzedni artykułPowrót dzieci do szkół, czyli epidemia hipokrytów
Następny artykułMPT: wdrożono wyprzedaż w balcerowiczowym stylu