Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołało do życia Radę Młodych Rolników, która będzie organem pomocniczym ministra rolnictwa.

Z komunikatu resortu rolnictwa dowiadujemy się, że zadaniem Rady „będzie konsultowanie strategicznych i programowych dokumentów związanych z polityką rolną, a także inicjowanie nowych rozwiązań systemowych, które pomogą polskiemu rolnictwu sprostać wymogom cyfrowej rzeczywistości”. Poza tym, Rada ma implementować nowoczesne technologie, aby uatrakcyjnić polską wieś, jako miejsce pracy i życia dla młodych ludzi.

– Głos młodych jest ważny i powinien liczyć się w rolnictwie. Ich punkt widzenia jest zupełnie inny i bardzo potrzebny, szczególnie przy projektowaniu polityki rolnej na przyszłość – podkreślił podczas uroczystości powoływania Rady wicepremier Henryk Kowalczyk.

W skład Rady wchodzi 21 członków, wśród których jest jeden pracownik naukowy, siedmiu studentów z uczelni rolniczych w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu, a także uczniowie i uczennice szkół rolniczych. Aby zostać członkiem Rady trzeba być rodzinnie związanym ze wsią, np. przez prowadzenie z rodzicami gospodarstwa rolnego i deklarować związanie swojej przyszłości zawodowej i rodzinnej z obszarami wiejskimi. Przewodniczącym Rady został Tomasz Stańczak, uczeń Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie.

Wiceminister Anna Gembicka zachęcała uczennice z Rady do aktywności w Kołach Gospodyń Wiejskich: – Jest w nich wiele ambitnych kobiet, organizujących najważniejsze wydarzenia z życia polskiej wsi, inicjujących wiele akcji społecznych, zajęć edukacyjnych i warsztatów – podkreśliła wiceminister Gembicka.

Poprzedni artykułMniej ofert dla pracowników tymczasowych
Następny artykułRząd chce pomóc przedsiębiorcom ze wschodu kraju