fbpx
sobota, 30 września, 2023
Strona głównaŚwiatRada UE przyjęła genderową umowę

Rada UE przyjęła genderową umowę

Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Umowa, znana jako Układ Post-Kotonu, jest traktatem ramowym, regulującym stosunki gospodarcze, handlowe i polityczne pomiędzy Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) zrzeszającą 79 państw. Umowa ma obowiązywać przez następne 20 lat. Reguluje wiele ważnych spraw z różnych dziedzin. Ustanawia ona nowe zasady współpracy w obszarach: praw człowieka, demokracji i zarządzania; pokoju i bezpieczeństwa; rozwoju społecznego; zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju, sprzyjania włączeniu społecznemu; środowiska i zmian klimatu oraz migracji i mobilności.

Genderowy przymus

Jak w informacji prasowej podaje serwis ordoiuris.pl, oprócz unormowań odnoszących się do spraw związanych ze stosunkami gospodarczymi w porozumieniu zawarto wiele postanowień o charakterze ideologicznym, głęboko ingerującym w sferę kulturową, prawną i zdrowotną stron. Porozumienie zawiera także zobowiązanie do wdrażania w porządkach prawnych perspektywy gender, dekonstrukcji tradycyjnych norm społecznych i promowania koncepcji tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych. Co więcej, akt wprowadza pewne mechanizmy, na mocy których Rada Ministrów UE-OACPS będzie uprawniona do podejmowania w imieniu stron wiążących je decyzji.

Zgodnie z art. 1 pkt. 3 lit. a jednym z jej celów jest „propagowanie, ochrona i przestrzeganie praw człowieka, zasad demokracji, praworządności i dobrego rządu, ze szczególnym uwzględnieniem równości płci w kontekście genderowym”. W art. 2 pkt. 5 znajduje się unormowanie, zgodnie z którym strony zobligowane są do systematycznego promowania „perspektywy genderowej” i zapewnienia, by „równość genderowa” była wdrażana na wszystkich szczeblach prowadzonej przez państwa-strony polityki. Z kolei w art. 10, w całości poświęconemu „równości genderowej”, znajduje się wiele ideologicznych postanowień, w tym m.in. zobowiązanie stron do osiągnięcia równości genderowej czy do zwalczania „przemocy opartej na gender i „głęboko zakorzenionych uprzedzeń ze względu na płeć”. Ponadto w art. 29 pkt. 5 zawarto zobowiązanie stron do wspierania powszechnego dostępu do usług w zakresie tzw. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, włączając w to pełny dostęp do usług planowania rodziny, prowadzenia kampanii edukacyjnych i informacyjnych z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także do wdrożenia koncepcji zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego do strategii i programów realizowanych na poziomie państw narodowych.

Sprzeciw Polski

Delegacja Polski w swoim stanowisku zwróciła uwagę, iż Umowa Post-Kotonu jest niezgodna z traktatem o Unii Europejskiej, traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie, w jakim zastępuje ona traktatową zasadę „równości kobiet i mężczyzn” nowym, pozatraktatowym sformułowaniem „równość genderowa”. Ponadto polska delegacja sprzeciwia się wywodzeniu z „praw reprodukcyjnych” aborcji i stosowania antykoncepcji jako form promocji zdrowia, planowania rodziny czy gwarantowania praw człowieka.

Źródło: ordoiuris.pl

Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL), tygodnikami „Do Rzeczy” i „Najwyższy Czas!”, oraz dwumiesięcznikami „Polonia Christiana” (i z serwisem pch24.pl) i „Magna Polonia”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Gospodarka Ukrainy rośnie jak szalona mimo trwającej wojny

Produkt krajowy brutto ukraińskiej gospodarki wzrósł w drugim kwartale obecnego roku o 19,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
< 1 MIN CZYTANIA

Niemiecka klasa średnia biednieje. Jest nawet gorzej niż w wielu innych krajach

Średnia klasa traci na znaczeniu i ma większe problemy z regulowaniem swoich podstawowych zobowiązań. Tak dzieje się nawet w bogatych Niemczech, co stanowi swoisty znak czasu, a być może także sygnał alarmowy dla innych państw.
2 MIN CZYTANIA

Jak Indie zyskują przewagę nad Chinami

Indie okazały się fascynującą historią wzrostu gospodarczego i – w ramach kompleksu rynków wschodzących – coraz bardziej atrakcyjną alternatywą dla Chin.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Kolejny przykład marnotrawstwa i generowania strat przez dotacje

Wielomilionowa sieć szkieletowa szerokopasmowego internetu, zbudowana przy współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej, pozostaje niewykorzystana i generuje coroczne straty.
2 MIN CZYTANIA

Trzecia siła z największą konwencją w Spodku

W sobotę 23 września Konfederacja zorganizowała największą konwencję partyjną tego sezonu wyborczego. Katowicki Spodek był niemal pełny kandydatów na parlamentarzystów i działaczy z całej Polski (ostatni raz takie tłumy w Spodku widziałem kilka lat temu na koncercie Kultu). Tym razem pierdyliardy złotych już nie leciały na publikę, ale nie zabrakło efektów specjalnych. Najważniejsza jest jednak merytoryka.
6 MIN CZYTANIA

UE chce przejmować kolejne obszary władzy!

Parlament Europejski chce, aby kolejne obszary, które tradycyjnie należą do wyłącznych kompetencji państwa, przechodziły spod władzy krajów członkowskich na rzecz brukselskiej centrali.
< 1 MIN CZYTANIA