fbpx
czwartek, 23 maja, 2024
Strona głównaArchiwumRak korupcji toczy polską gospodarkę?

Rak korupcji toczy polską gospodarkę?

Może najpierw definicja, o czym mówimy. Korupcja to: obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej, dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej. Czy korupcyjne układy są w Polsce naszym „chlebem powszednim”?

Ręka rękę myje

Definicja jest ważna, by dokładnie wiedzieć, o czym konkretnie mówimy. Oczywiście wiele osób może przywołać sobie takie sytuacje z własnego, przykrego doświadczenia lub z obserwacji. Znamy korupcyjną patologię, która od lat drąży także Polskę lokalną, a może właśnie gnie ją. Dlaczego lokalną? Bo tam więcej da się ukryć. Z daleka od stolicy, „ręka rękę myje”. Różne sitwy, czasem o zapleczu politycznym i z udziałem prominentnych na danym terenie osób, ustawiają przetargi i konkursy, kupują sobie prawo do zanieczyszczania środowiska naturalnego. Także nie pogardzą „wsparciem” ze środków publicznych i unijnych.

Osobnym i ogromnym problemem są patologie w spółdzielniach mieszkaniowych. Wielu prezesów zrobiło z nich sobie udzielne królestwa, przyjmując „dary” od tych, którrym podzlecają rożne inwestycje, czy dopuszczając się praktyk modelowego nepotyzmu. Zgodnie z badaniem Combating bribery in the SME, 64 proc. respondentów w skali globalnej uważa, że korupcja ma bardzo negatywny wpływ na prowadzony biznes. Są jednak różnice w jej postrzeganiu – w Ameryce Płn. korumpowanie za złe zjawisko uważa 77 proc. badanych, w Oceanii 76 proc., natomiast w Ameryce Płd. odsetek odpowiedzi pozytywnych wynosi już tylko 5 proc. Najmniejsze zrozumienie wykazują Afrykańczycy. Potwierdza to tezę, że im biedniejszy kraj, tym skala korupcji jest na ogół wyższa.

Podczas badania ACCA zapytano również, na ile MSP rozumieją prawne definicje łapownictwa i korupcji stosowane w prawodawstwach krajów, w których działają. Na poziomie globalnym co prawda 60 proc. badanych wypowiedziało się twierdząco, niemniej nadal aż 25 proc. nie wie, co chodzi.

Łapówka nie zniknęła wraz z PRL

Jak jest w Polsce? Połowa przebadanych niedawno przez PwC menedżerów uważa, że największym zagrożeniem dla ich funkcjonowania jest łapownictwo. Liczba przekonanych o tym przedsiębiorców wzrosła z 17 proc. w 2018 r. do 54 proc. w 2019 roku. Szczęśliwie, polskie firmy zaczynają postrzegać łapownictwo i w ogóle korupcję jako coś nagannego. Ostatnio odnotowano wzrost świadomości polskich przedsiębiorców w zakresie zagrożeń związanych z korupcją. Z tego wynika tak zauważalny wzrost jej wykrywalności.

– W tym samym badaniu podano – wyjaśnia Marcin Klimczak, szef zespołu PwC ds. usług śledczych i wykrywania nadużyć – że co najmniej 40 proc. polskich firm zostało „poproszonych” o zapłacenie łapówki. Jeszcze innym zagrożeniem rosnącej korupcji są straty wywołane przez nieuczciwego konkurenta i te oszacowano bardzo podobnie, na 41 proc. Straty, jakie ponoszą polskie firmy z powodu przestępstw gospodarczych, są dotkliwe. Aż 35 proc. pytanych zadeklarowało straty finansowe przekraczające 4 mln zł. Co czwarta firma wyliczyła je w przedziale 400 tys. – 4 mln zł. Co może być zaskakujące, w Polsce przestępstwa wobec firm najczęściej popełniają… zatrudnieni w nich członkowie zarządu i menedżerowie średniego szczebla. Osoby z zewnątrz były sprawcami 34 proc. nadużyć i przestępstw.

Pilnuj się i kieruj etyką

Innym bardzo podobnym zagrożeniem dla polskich przedsiębiorców są machlojki księgowe. W przypadku naszego kraju również nastąpił aż trzykrotny wzrost tego zagrożenia. Badanie PwC wykazało, że na trzecim miejscu największych zagrożeń dla polskich firm są ex aequo cyberprzestępczość i nieetyczne prowadzenie biznesu (po 29 proc. wskazań).

Artykuł 296a KK (Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553) stanowi, że ten, kto pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usług, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA