Agencja Fitch potwierdziła rating Polski, który pozostaje na niezmienionym poziomie.

Pexels.com

Najnowsza ocena ratingowa Polski według agencji Fitch to A-/F1. Dotyczy ona długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz takich samych typów zobowiązań w walucie krajowej. Co istotne, perspektywa ratingu pozostaje stabilna.

Agencja Fitch wyjaśniła, że Polska utrzymała rating A-/F1 dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu, który trwał w ostatnich latach. Istotne były również stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Poza tym Fitch uważa Polskę za kraj o wysokiej odporności na szoki zewnętrzne oraz wyzwania makroekonomiczne.

Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, to – według agencji – w 2023 r. wyniesie on 1,1 proc. Spowolnienie jest wywołane ograniczeniem aktywności gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski oraz zmniejszeniem popytu krajowego. Polska gospodarka ma się ożywić w 2024 r., kiedy wzrost gospodarczy wyniesie 2,6 proc.

Według Fitch czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to w przypadku finansów publicznych konsolidacja fiskalna w średnim okresie, która poprowadzi do zdecydowanego obniżenia relacji długu do PKB oraz dowody na to, że perspektywy trwałego i wyższego wzrostu PKB prowadzą do szybszej konwergencji dochodów zbliżonych do krajów z oceną ratingową „A” poparte działaniami, które nie prowadzą do nierównowagi makroekonomicznej i zewnętrznej. Z kolei rating Polski może spaść, jeśli dług publiczny nadal będzie rósł, a przez wysoką inflację i drogą energię konkurencyjność gospodarki spadnie. Negatywnie na rating może też wpłynąć sposób sprawowania rządów i ewentualne pogorszenie stosunków Polski z UE oraz utrata wiarygodności polityki makroekonomicznej i fiskalnej.

PAP

Poprzedni artykułDziadek w Wehrmachcie, a babcia zgwałcona
Następny artykułUnijny „facebook” z kontrolowanymi treściami. Nowy pomysł UE na walkę z dezinformacją