fbpx
czwartek, 18 lipca, 2024
Strona głównaArchiwumRatowanie przez upadanie. Czasem może nie być wyjścia

Ratowanie przez upadanie. Czasem może nie być wyjścia

Problemy wielu firm zaczęły się już wcześniej, zanim jeszcze ogłoszona została pandemia COVID – 19. Pewne osłabienie tempa wzrostu gospodarczego widać było już w drugiej połowie 2019 roku, a część przedsiębiorstw już wtedy narzekała na wzrost kosztów działania i problemy z płynnością. Wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wyższego niż w wielu innych krajach UE, nie da się bowiem utrzymać bez przerwy. Gospodarki działają w cyklach koniunkturalnych. Już sama wieść o zbliżającej się pandemii poraziła wiele firm:

– W lutym nastąpił wzrost upadłości i restrukturyzacji firm, to wynika z danych publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Należy zwrócić uwagę, że był to ostatni miesiąc przed wprowadzeniem w Polsce i innych krajach dolegliwych dla gospodarki restrykcji związanych z pandemią wirusa COVID-19 – powiedział ISBNews.pl Tomasz Ślagórski, wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Upadłość ogłosiły 64 firmy, o 3,2 proc. więcej niż w styczniu i o 36,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wdrożono 50 restrukturyzacji, co oznacza wzrost o 72,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 61,3 proc. więcej w skali roku. Postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi w reakcji na niewypłacalność zostało objętych tylko w lutym br. 114 firm, o 25,3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 37,3 proc. więcej niż przed rokiem. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się w styczniu do 1002 – to o 36 przypadków więcej w stosunku do stanu ze stycznia 2019.

Upadłość w odpowiedzi na niewypłacalność

– Postępowanie upadłościowe może być prowadzone wyłącznie w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Przepisy obowiązującego prawa przewidują dwie, niezależne względem siebie, przesłanki niewypłacalności – napisał z kolei w DGP Norbert Frosztęga, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, Zimmerman i Wspólnicy sp.k. i Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. – Są nimi tzw. przesłanka płynnościowa, w myśl której dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, oraz tzw. przesłanka bilansowa (majątkowa), zgodnie z którą dłużnik jest niewypłacalny wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. Pierwsza z przesłanek dotyczy absolutnie każdej firmy. Druga nie dotyczy osób fizycznych, ale przedsiębiorców działających w formie jednostek organizacyjnych, a więc przede wszystkim spółek kapitałowych oraz osobowych, z wyłączeniem jednak spółek, w których co najmniej jednym wspólnikiem odpowiadającym za ich zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem jest osoba fizyczna.

Trochę elementarza, trochę przypomnienia. Kiedy firma traci płynność, kiedy można to orzec nie tylko zgodnie ze stanem faktycznym, ale z zasadami ekonomii oraz literą prawa? Gdy po prostu nie ma już zdolności do zaspakajania swoich zobowiązań. Tak właśnie się dzieje teraz na rynku. Przedsiębiorcy masowo tracą rynki zbytu, kontrakty na nawet możliwości dalszego działania. Swoje stałe koszty, w tym wynagrodzenia, muszą jednak regulować. I już płynność została stracona!

Kiedy i kto może wnioskować?

Według prawa dającego podstawę do wdrożenia postepowania upadłościowego, dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Termin ten liczy się od daty, kiedy najstarsze z niezapłaconych zobowiązań stało się wymagalne. Od tego właśnie momentu należy liczyć bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek o postawienie firmy w stan upadłości może przy tym złożyć także każdy wierzyciel, ale i sam dłużnik. W zasadzie ten drugi ma nawet obowiązek to zrobić, bo wdrożenie postępowania upadłościowego to nie tylko uprawnienie, ale również obowiązek, którego zaniedbanie może wiązać się z bardzo surowymi konsekwencjami, zarówno cywilnymi, jak i karnymi.

Termin na wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 dni – licząc od dnia, w którym wystąpiła podstawa do jej ogłoszenia, a więc od dnia powstania niewypłacalności. Taki wniosek ma charakter pisma procesowego, można ściągnąć go też z odpowiedzialnych miejsc w internecie i złożyć przez e-sąd. Opłata sądowa to 1 tys. zł, a zaliczka na wydatki to obecnie 5148,07 zł – niestety, należy je z góry wpłacić. Do wniosku trzeba dołączyć szczegółowe dane finansowe firmy, co może przygotować zdalnie np. współpracujące z firma biuro księgowe.

Postępowania restrukturyzacyjne

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone w jednej z czterech form: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowanie sanacyjnego. Wbrew pozorom ich nadrzędnym celem jest jednak uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika – przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego, przez przeprowadzenie działań zmierzających do uzdrowienia firmy.

Trzeba zwrócić na to uwagę, że w ustawie antykryzysowej zabrakło rozwiązania kilku ważnych kwestii, które ułatwiłyby postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Firmy zgłaszające upadłości z wyprzedzeniem powinny być zwolnione, w tej nadzwyczajnej sytuacji, od jakichkolwiek kar, bo zablokowane sądy nie będą zawieszać postępowania. Także termin 30-dniowy na zgłoszenie wniosku po stwierdzeniu niewypłacalności – w przypadku średniej wielkości firmy – wprowadzi tylko w niej zamieszanie i konfuzję, bo ani właściciele firmy, ani zatrudnieni w nie będą w stanie się zdecydować, czy jeszcze ratować w ramach własnych możliwości firmę, czy już może informować o zagrożeniu upadłością.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Jak ożywić martwy parkiet nad Wisłą?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie służy tak naprawdę ani inwestycjom indywidulanym, ani małym i średniej wielkości firmom. Tym pierwszym w założeniu miała dawać okazje do zysków, dla tych drugich zaś być miejscem pozyskiwania kapitału na rozwój. Tymczasem uciekają z niej zarówni mali, jak duzi.
4 MIN CZYTANIA

Jesteś „pod wpływem”? Nie ruszysz autem

Amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) chce wykonać zalecenie Kongresu, by wszystkie nowe auta miały zainstalowaną technologię uniemożliwiającą prowadzenie pod wpływem alkoholu.
< 1 MIN CZYTANIA

Obojętnie, co zrobimy, klimat i tak będzie się zmieniał

Nawet zupełne zaprzestanie emisji CO2 pochodzącego z przemysłu nie wpłynie na zatrzymanie zmian klimatu na Ziemi – przekonuje w zamieszczonym we „Wprost” artykule pt. „Klimat a Człowiek” prof. dr hab. inż. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
4 MIN CZYTANIA