Istnieje duża szansa na to, że rok 2022 będzie rekordowy pod względem zbiorów zbóż w Polsce.

Szacunki Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w 2022 r. zbiory zbóż ogółem (łącznie z kukurydzą) mogą osiągnąć niemal 36 mln ton, czyli o 4 proc. więcej niż przed rokiem. Byłby to też rekordowy wynik w ogóle w historii polskich pomiarów.

W 2022 r. szacunkowe zbiory zbóż podstawowych z mieszankami wyniosą w Polsce 27,1 mln ton, podczas gdy zbiory pszenicy oszacowano na poziomie 13,5 mln ton, zaś pszenżyta – 5,6 mln ton. Wszystkie te wyniki są lepsze niż rok temu.

Gorsze wyniki zostaną osiągnięte w przypadku pozostałych zbóż. Żyta może być zebrane blisko 2,4 mln ton (o 5 proc. mniej niż przed rokiem), a jęczmienia 2,8 mln ton (o 6 proc. mniej). Zbiory owsa mogą obniżyć się o 7 proc. – do 1,5 mln ton, a mieszanek zbożowych o około 43 proc. – do 1,3 mln ton.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wskazuje, że tak wysokie zbiory pozwolą Polsce utrzymać pozycję trzeciego producenta zbóż w Unii Europejskiej. Lepsze wyniki Polska zawdzięcza wysokiemu plonowaniu, które było możliwe ze względu na dobrą kondycję roślin po zimie oraz opady deszczu w trzeciej dekadzie maja 2022 r. Do tego dochodzą pozytywne zmiany zachodzące w naszym rolnictwie, które są związane z wielkością i strukturą gospodarstw rolnych.

– Na wielkość zbiorów ponadto ma wpływ postęp w hodowli i agrotechnice, czy też tendencja do coraz powszechniejszego stosowania wysokiej jakości kwalifikowanego materiału siewnego oraz wprowadzania do uprawy bardziej plennych i odpornych odmian – powiedział zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Tak dobre wyniki przełożyły się na zwiększenie eksportu zbóż z Polski. W okresie lipiec-sierpień 2022 r. – tj. w okresie dwóch pierwszych miesięcy bieżącego sezonu 2022/2023 wywieziono z kraju rekordową ilość ziarna zbóż – 1,8 mln ton, to o 84 proc. więcej niż przed rokiem.

IAR, PAP

Poprzedni artykułIle mocy na polskim rynku pracy?
Następny artykułW Polsce powstaną inkubatory biznesu