Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed rosnącą liczbą skarg w branży fotowoltaicznej.

Rosnąca liczba skarg jest bez wątpienia powiązana ze stale zwiększającym się zainteresowaniem konsumentów produkcją energii we własnym zakresie. Według danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej tylko w okresie od początku 2019 r. do końca 2021 r. liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrosła prawie 16-krotnie. W samym 2021 r. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zrzeszeni w PTPiREE przyłączyli do swoich sieci blisko 400 tys. nowych mikroinstalacji. Z drugiej strony w 2021 r. do UOKiK trafiło ponad 120 skarg związanych z branżą, a dotyczyły one najczęściej obciążania klientów wysokimi kosztami przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz braku w umowie terminu jej wykonania lub niewywiązywania się z niego. Poza tym konsumenci skarżyli się na natrętny marketing telefoniczny przy użyciu botów, a także na wprowadzanie w błąd, co do ostatecznych kosztów instalacji i stosowanie postanowień abuzywnych.

– Przedsiębiorcy z branży fotowoltaiki – tak jak z każdej innej – muszą szanować prawa konsumenta, w tym prawo do rzetelnej informacji, możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa czy reklamacji z tytułu rękojmi. Niepokoją nas zgłaszane nieprawidłowości, dlatego starannie monitorujemy rynek. Obecnie prowadzimy także 10 postępowań wyjaśniających wobec firm z tego sektora – powiedział w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. – Dwóm spółkom postawiłem zarzuty, większość z nich dotyczy utrudniania odstąpienia od umowy i związanych z tym kosztów. Za każdą praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i za każde niedozwolone postanowienie umowne przedsiębiorcom grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu – dodał.

UOKiK radzi konsumentom, aby zawsze weryfikowali oferty z branży fotowoltaicznej i sprawdzali firmy, z którymi chcą współpracować. Poza tym ważne jest domaganie się precyzyjnych informacji dotyczących kosztów czy samych instalacji. W związku z tym klienci nie powinni być zbytnio ufni i powinni dokładnie czytać umowy, ale też załączniki.

Poprzedni artykułPracodawcy apelują w sprawie Białorusinów
Następny artykułAmeryka ostrzega Chiny i inne kraje