Dotychczasowa strategia polityki pieniężnej zostanie utrzymana także w 2022 r. – wynika z założeń na przyszły rok, które ustaliła Rada Polityki Pieniężnej. Głównym ustawowym celem pozostanie zapewnienie stabilności cen, ale jednocześnie polityka pieniężna ma być prowadzona tak, by sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stabilności systemu finansowego.

Obecna strategia polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego zostanie utrzymana również w 2022 r. Wykorzystywana ma być wciąż strategia średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc. W opublikowanych założeniach RPP wskazuje, że z powodu „szoków makroekonomicznych i finansowych” inflacja może być w praktyce okresowo powyżej lub poniżej celu i poza określonymi odchyleniami.

„Zgodnie z przyjętą strategią w 2022 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego” – czytamy w dokumencie.

Z założeń wynika, że RPP może nadal być bierna względem wysokiej inflacji. W dokumencie wskazano bowiem, że pożądane tempo powrotu inflacji do celu będzie określane w sposób elastyczny, bo szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej albo finansowej.

Poprzedni artykułHenryk Magnuski – Polak, który dał światu walkie-talkie
Następny artykułKGHM rozpocznie pozyskiwanie zielonej energii od polskich producentów