Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła pilotaż VAT UE CBR (cross-border rulings), czyli nowej formy współpracy z podatnikami podatku VAT. W ramach tego rozwiązania podatnik może uzyskać pewność co do opodatkowania tej samej transakcji w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie planowania działań gospodarczych.

W mechanizmie VAT UE CBR chodzi o możliwość wnioskowania o uzgodnienie transgranicznej interpretacji VAT przez szefa KAS z administracją współpracującą innego państwa członkowskiego UE. W praktyce więc pilotaż ma dać podatnikom pewność co do kwestii opodatkowania podatkiem VAT tej samej transakcji w innych państwach UE wtedy, gdy dany podatnik planuje swoje działania gospodarcze. Współpraca tego rodzaju stanie się możliwa po złożeniu przez podatnika wniosku.

Jak przekonuje KAS, nowa usługa powinna zmniejszyć ryzyko różnych interpretacji przez współpracujące administracje podatkowe państw UE w przypadku tego samego stanu faktycznego lub prawnego.

– Nasze działania powinny przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania podatkiem VAT. Pilotaż VAT UE CBR stanowi więc narzędzie zapobiegania powstawaniu sporów w zakresie opodatkowania VAT, a jego celem jest zapewnienie neutralności fiskalnej – tłumaczy szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska.

Poprzedni artykuł„Solidarność” apeluje o blokadę pakietu Fit for 55!
Następny artykułWyzwania dla nowego koncernu multienergetycznego