fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaPodatkiRyczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

Ryczałt – już 20 lutego trzeba zapłacić wyższą składkę zdrowotną

20 lutego upływa termin zapłaty pierwszej w tym roku składki zdrowotnej ryczałtowców, w nowej, obowiązującej w 2024 r. wysokości. Składki, która kolejny rok z rzędu wyraźnie wzrosła.

Podstawę wyliczenia składek ZUS przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem stanowi odpowiedni procent prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w czwartym kwartale poprzedniego roku (to ta sama wartość, która ma wpływ na wysokość składek ZUS przedsiębiorców).

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7767,85 zł i było o blisko 800 zł wyższe niż przed rokiem, kiedy ten sam wskaźnik wynosił 6965,94 zł. W konsekwencji odpowiednio wyższe będą też płacone w tym roku składki zdrowotne przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Od 1 stycznia 2022 r., czyli momentu w którym weszły wżycie przepisy tzw. Polskiego Ładu, przedsiębiorcy opłacają składkę zdrowotną na nowych zasadach. Składka zdrowotna dla osób opodatkowanych ryczałtem jest zryczałtowana i przyjmuje jedną z trzech wartości uzależnionych od progu przychodowego, w którym znajduje się przedsiębiorca. I tak dla przedsiębiorców, których przychody:
nie przekraczają 60 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2024 r. to kwota 4660,71 zł
mieszczą się w przedziale pomiędzy 60 tys. a 300 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2024 r. to kwota 7767,85 zł
przekraczają 300 tys. zł rocznie, składka zdrowotna wynosi 9 proc. liczone od kwoty 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2024 r. to kwota 13 982,13 zł.

Takie podstawy wyliczenia składek oznaczają, że miesięczna składka zdrowotna wynosi dla każdego z tych progów odpowiednio: 419,46 zł (wzrost o 43,30 zł); 699,11 zł (wzrost o 72,18 zł), 1258,39 zł (wzrost o 129,91 zł). Roczny koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi zatem od 5033,52 zł do 15 102,24 zł.

Rzeczywiste obciążenie składkami zdrowotnymi jest jednak w praktyce nieco niższe. Warto bowiem pamiętać, że obecnie podatnicy ryczałtu mogą od przychodów odliczyć 50 proc. faktycznie zapłaconej składki zdrowotnej (tu ważna uwaga: nie ma możliwości odliczenia składki, która jest już należna, ale nie została jeszcze zapłacona). W praktyce oznacza to, że poszczególne grupy ryczałtowców mogą odliczyć od przychodu: 209,73 zł (jeśli ich przychody nie przekraczają 60 tys. rocznie); 349,56 zł (jeśli ich przychody roczne wynoszą od 60 do 300 tys. zł) lub 640,43 zł (jeśli ich roczne przychody przekraczają 300 tys. zł).

Zysk z takiego odliczenia zależy od stawki, jaką opodatkowany jest dany podatnik. I tak np. podatnik opłacający ryczałt według stawki 8,5-proc. i opłacający składkę zdrowotną według najwyższej stawki (czyli 1258,39 zł miesięcznie), dokonując odliczenia obniży swój ryczałt o nieco ponad 54 zł. Gdyby zaś opłacał ryczałt według najwyższej stawki 17-proc., obniży ryczałt o niecałe 109 zł miesięcznie. Jak z tego wynika, zysk wynikający z odliczenia składki nie jest zbyt wysoki, w stosunku do tego, co można było odliczyć od ryczałtu przed wejściem w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu.

Nie wolno też zapominać, że wysokość składki zdrowotnej ustalana jest na podstawie zadeklarowanego przez podatnika przychodu. Natomiast ostateczne jej rozliczenie odbywa się w oparciu o rzeczywiście uzyskane w danym roku przychody. Ma to taką konsekwencję, że jeżeli dziś podatnik zadeklaruje, że jego przychody nie przekroczą 60 tys. zł w ciągu roku, a zatem gdy miesięcznie będzie opłacał składkę w wysokości 419,46 zł, a ostatecznie jego przychód wyniesie np. 320 tys. zł, to będzie musiał dopłacić różnicę pomiędzy składkami płaconymi w przedziale do 60 tys. zł przychodu (419,46 zł) a tymi płaconymi w przedziale powyżej 300 tys. przychodu (1258,39 zł). W takim przypadku dopłata wyniesie aż 10 068,72 zł. Trzeba jej będzie dokonać w ramach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej w 2025 r. Sytuacja taka dotyczyła będzie także tych podatników, którzy nie doszacowali swoich przychodów w 2023 r. Ich takie dopłaty czekają już w tym roku, w ramach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za poprzedni rok składkowy.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Zwrot za dojazd i nocleg pracownika będzie kosztem

Pracodawca, który pracownikom zdalnym zwraca wydatki za dojazd do biura i nocleg może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby były spełnione ustawowe warunki rozliczania ponoszonych kwot w kosztach.
3 MIN CZYTANIA

Kroplówka dla mikroprzedsiębiorców

Forsowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wakacje od ZUS dla mikroprzedsiebiorców mogą realnie pomóc najmniejszym firmom w kraju, a dodatkowo nie są nadmiernym obciążeniem dla budżetu. Wciąż jednak jest to tylko doraźna pomoc w czasach, które wymagają rozwiązań systemowych.
4 MIN CZYTANIA

Dochody spółki cywilnej w fundacji rodzinnej pozbawią preferencji

Przystąpienie przez fundację rodzinną do spółki cywilnej wykracza poza zakres ustawy o fundacji rodzinnej. To oznacza utratę preferencji dla fundacji i bez znaczenia jest rodzaj działalności wykonywanej przez spółkę cywilną.
4 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA

Wakacje od składek i całkowite przejęcie wypłaty chorobowego

Rząd zapowiada, że już w tym roku osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogły nie płacić przez miesiąc składek ZUS. Od stycznia 2025 r. przedsiębiorcy mieliby natomiast przestać płacić pracownikom w okresie zwolnienia lekarskiego, poczynając od pierwszego dnia chorobowego.
4 MIN CZYTANIA