W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad przygotowaniem projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która ma celu zabezpieczenie dostępności do surowców dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Założeniem PSP jest stworzenie właściwego otoczenia prawnego, zachęcającego do prowadzenia działalności w naszym kraju, co powinno przełożyć się na rozwój i unowocześnienie branży geologiczno-górniczej.
„Filarem dla realizacji PSP będzie reforma prawa geologicznego i górniczego. Przygotowana nowelizacja stanowi jej pierwszy, bardzo ważny etap – z jednej strony odpowiada na zgłoszone potrzeby uproszczenia procesu inwestycyjnego, z drugiej zaś wybiega w przyszłość, przygotowując ramy prawne transformacji energetycznej”- napisano w komunikacie rządowym.

Resort podkreśla, że proponowane rozwiązania stanowią wyważony kompromis pomiędzy interesem publicznym a prywatnym. „Istnieje bowiem widoczna współzależność pomiędzy stworzeniem korzystnych warunków do realizacji inwestycji, dobrobytem społeczeństwa oraz dobrą kondycją finansów publicznych. W przypadku działalności geologiczno-górniczej kluczowe jest również zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego”- wyjaśniono.

Rząd liczy, że PSP przyniesie korzyści Polsce, przedsiębiorcom i społeczeństwu w ogóle. Kraj miałby mieć ułatwioną transformację energetyczną, a przedsiębiorcy mieliby się cieszyć z ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, uproszczenia i przyspieszenia postępowań, ograniczenia obowiązków informacyjnych oraz umożliwienia ich realizacji w postaci elektronicznej. Zmiany przyczynią się również do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Poprzedni artykułJest porozumienie w sprawie globalnego CIT!
Następny artykułOgromne koszty wypadków drogowych