Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej, ale według przedstawicieli pracodawców propozycje rządu mogą zniechęcać niektóre firmy do organizowania zatrudnienia w tej formie.

Pexels.com

Konfederacja Lewiatan twierdzi, że rządowe propozycje są mogą generować „pewne ryzyka”.

– Do zagadnień wymagających dyskusji w trakcie prac parlamentarnych należą w szczególności: zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, zwiększenia wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie czy terminu wejścia w życie nowych rozwiązań. Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości odpowiada na postulaty środowiska pracodawców – powiedział Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. – W naszej ocenie projektowane rozwiązanie powinno jednak uwzględniać szersze przesłanki przeprowadzania kontroli. W obecnym brzmieniu zbyt restrykcyjnie ogranicza zakres działań pracodawców – dodał ekspert.

Spośród dyskusyjnych regulacji Lewiatan, jako pierwszy wymienia zasady ustalania ryczałtu z tytułu rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej. Według przedsiębiorców tego typu zasady powinny być rozstrzygane na poziomie zakładowym, ale rząd tego nie umożliwia.

Poza tym przedstawiciele pracodawców proponują zwiększenie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej z 24 do 36 dni w roku kalendarzowym, aby ułatwić pracownikom godzenie życia prywatnego z zawodowym. Do tego Lewiatan postuluje odejście od „każdorazowego” obowiązku uzgadniania miejsca pracy zdalnej oraz doprecyzowanie przepisów w zakresie bhp, uwzględniając specyfikę świadczenia pracy zdalnej w przypadku stanów nadzwyczajnych czy pracy okazjonalnej oraz opowiada się za rozszerzeniem przesłanek badania trzeźwości pracowników.

W opinii przedsiębiorców powinni oni mieć też więcej czasu na przygotowanie się do nowych regulacji związanych z pracą zdalną.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Poprzedni artykułMusimy przyzwyczajać się do spadku płac realnych
Następny artykułZachód odpowiada Chinom – 600 mld dolarów dla krajów rozwijających się