Rada Ministrów przyjęła Strategię produktywności 2030, której celem jest wzrost produktywności oparty o wykorzystanie wiedzy i nowych technologii, zwłaszcza cyfrowych.

Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii strategia wpisuje się w trzy kluczowe obecnie makrotrendy, czyli neutralność klimatyczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym i zaawansowaną cyfryzację. Według rządu polskie przedsiębiorstwa muszą zmieniać się w tych kierunkach, aby utrzymać i poprawić swoją konkurencyjność na świecie.

„Bez dostosowania się do zmieniającego się otoczenia gospodarczego, produkty wytwarzane w Polsce nie będą atrakcyjne lub nie spełnią norm wyznaczonych w krajach importujących, a krajowe metody produkcji z czasem staną się przestarzałe i mniej wydajne niż zagraniczne” – podkreślono.

Zgodnie z planem zapisane w dokumencie działania podzielono na 7 obszarów – zasoby naturalne, praca i kapitał ludzki, inwestycje, instytucje, wiedza, dane i umiędzynarodowienie. Sama strategia ma pomóc skupić w Polsce najważniejsze i najbardziej przychodowe ogniwa łańcucha produkcji, na czele z badaniami i rozwojem, co ma zmniejszyć uzależnienie rozwoju polskiej gospodarki od zagranicznych decyzji inwestycyjnych i operacyjnych.

Rząd chce, aby działania w ramach przyjętej strategii ułatwiły przedsiębiorcom uzyskanie bezpośredniego wsparcia finansowego w transformacji cyfrowej, a także pozwoliła skorzystać im z rozwijającego się już ekosystemu dotyczącego edukacji cyfrowej, dostępu do danych i działalności klastrów przemysłowych i instytucji otoczenia biznesu. Strategia ma też wzmocnić ochronę i wykorzystanie własności intelektualnej przedsiębiorców oraz uregulować kwestie patentowe i wspierać internacjonalizację polskich innowacji.

Poprzedni artykułCzy czterodniowy tydzień pracy to dobry pomysł?
Następny artykułTarcza antyinflacyjna zostanie z nami na dłużej