Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma ujednolicić przepisy o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia oraz o jakości tradycyjnych specjałów rolnych.

19645825.Pixabay

Rząd liczy na to, że przyjęty projekt ustawy przez uregulowanie oznaczeń geograficznych produktów rolnych umożliwi ich lepszą kontrolę. Regulacja obejmie 3 sektory: produktów rolnych i środków spożywczych, napojów spirytusowych oraz win.

„Obecne rozdrobnienie przepisów po sektorach stanowi dodatkowy ciężar administracyjny i utrudnienie dla producentów. Stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi lepszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej nazwom zarejestrowanym w Unii Europejskiej” – wyjaśniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Nowe przepisy określą warunki ochrony w Polsce nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych lub środków spożywczych. Dotyczyć to będzie także oznaczeń geograficznych win i napojów spirytusowych oraz określeń tradycyjnych produktów sektora wina.

Poza tym w ustawie zostanie zawarty m.in. wykaz zadań oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych, jeśli chodzi o kontrole i certyfikację artykułów rolno-spożywczych. Chodzi o artykuły, które mają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo są gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Rząd powoła też Radę do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, której zadaniem będzie opiniowanie wniosków o rejestrację lub o cofnięcie rejestracji, a także wniosków o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu i sprzeciwów do wniosków o rejestrację.

Polskie Radio 24

Poprzedni artykułZapraszamy na Forum „Podatki, płace i rachunkowość w praktyce”
Następny artykułUE żąda od Polski podniesienia podatków!