Część przepisów podatkowo-składkowych ustawy Polski Ład jest sprzecznych z duchem Konstytucji Biznesu oraz wielokrotnie deklarowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego potrzeby takiej legislacji, aby ustawy były proste, zrozumiałe i pozbawione niepotrzebnej biurokracji – uważa Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

ograniczenia dla osób niezaszczepionych francja - grafika wpisu

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wystosował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący sprzeczności niektórych przepisów Polskiego Ładu z duchem Konstytucji Biznesu, w szczególności w sprawie znowelizowanych przepisów o składce zdrowotnej, które nie uwzględniają możliwości korygowania dochodu w związku z różnicami remanentowymi.

Abramowicz apeluje, aby szybko poprawić ustawę Polski Ład, wnioskując o zmianę sposobu opłacania składek. Rzecznik proponuje, aby miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne miała charakter stały i była ustalana w taki sposób, w jaki ustawa o zmianie określa minimalną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy jako kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku.

Dopłata różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne następowałaby wraz ze złożeniem zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (lub przychodu, w wypadku podmiotów rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) w roku podatkowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa podatkowego.  Ważne jest także, aby roczna składka była naliczana od dochodu liczonego zgodnie z  ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli uwzgledniającego różnice remanentowe z końca 2021 i 2022 i lat następnych.

Znowelizowane przepisy o składce zdrowotnej zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, poprzez nieuwzględnienie przez ustawodawcę możliwości korygowania wysokości dochodu w związku z różnicami remanentowymi, wprowadzają chaos prawny i są niezgodne z zakładanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia składki liczonej od rzeczywistego dochodu.

Jednocześnie powinno być jasno w przepisach określone, że przedsiębiorca oblicza składkę płaconą w styczniu 2022 r. a dotyczącą grudnia 2021, według przepisów obowiązujących w roku 2021, sprzed wejścia w życie ustawy Polski Ład, a nowe przepisy dotyczą stycznia 2022, czyli składki płaconej w lutym 2022.

– Cieszę się, że mój wniosek spotkał się z pozytywną reakcją prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Gertrudy Uścińskiej. Pani prezes zadeklarowała, że jest otwarta na wszelkie propozycje mające na celu uproszczenie rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dodam, że ZUS wykonał w ostatnich latach gigantyczną  pracę na rzecz likwidacji zbędnej biurokracji, informatyzacji systemu i uczynienia go przyjaznym dla MŚP.  Jeżeli rząd nie zdecyduje się na proponowane przeze mnie zmiany, to uczynimy duży krok wstecz w tym zakresie – komentuje Adam Abramowicz.

Poprzedni artykuł„Trzeba zapiąć pasy”
Następny artykułStanisław Michalkiewicz znowu miał rację!