Najnowsza dostępna pomoc finansowa dla MŚP ma promować ich współpracę z większymi przedsiębiorstwami oraz ze światem naukowym. Co ciekawe, popierane są – już tradycyjnie – nie tylko projekty z obszaru cyberbezpieczeństwa, ale także innowacyjnych narzędzi opartych na grach. Z kolei rolnicy będą mogli skorzystać z dotacji na nowy sprzęt rolniczy, a także na środki transportu, pod warunkiem jednak, że emitują one jak najmniej szkodliwych spalin.

Pexels.com

Już od 19 października, ale tylko do 4 listopada 2022 roku, przedsiębiorcy i naukowcy realizujący projekty w obszarze innowacji cyfrowych mogą składać wnioski w konkursie tematycznym „Szybka ścieżka”, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Pieniądze pochodzą z Funduszy Europejskich wydzielonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Na wsparcie przedsiębiorców oraz współpracujących z nimi naukowców przeznaczono ogółem 645 mln zł, z czego aż 430 mln zł zostanie wydanych na projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP albo z jednostkami naukowymi (przewidziano 77 mln zł dla województwa mazowieckiego oraz 353 mln zł z alokacji dla pozostałych województw).
215 mln złotych zostanie przeznaczonych na projekty realizowane przez duże firmy samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami lub – co istotne – z mniejszymi firmami (wiele mówi się o sensowności współpracy dużych, doświadczonych przedsiębiorstw z przedsiębiorcami sektora MŚP oraz wspierającymi ich jednostkami naukowymi). W tym 38 mln zł przewidziano z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz 177 mln zł – z alokacji dla pozostałych województw.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 5 mln zł, a maksymalna, jak można przypuszczać, przeznaczona jest dla większych konsorcjów realizujących duże projekty i może sięgnąć aż 50 mln euro.

Co będzie finansowane? Przede wszystkim przedsięwzięcia, która opłacą się w średnim oraz w dłuższym horyzoncie czasowym, a więc z dynamicznie rozwijających się obszarów cyberbezpieczeństwa, niezbędnej cyfryzacji przemysłu oraz wprowadzania tzw. cyfrowych technologii kreacyjnych. Pod tym ostatnim, tajemniczym określeniem, kryją się: rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach; platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier; nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem; opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier; cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online oraz projektowanie i wzornictwo w zakresie gier video; opracowanie rozwiązań software’owych; rozwój gier poważnych.

Jeszcze nie ruszył KPO, ale…

Dyskusje nadal się toczą wokół tego, skąd wezmą się pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już przyjmuje zgłoszenia w ramach czterech naborów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dotyczą one m.in. przetwarzanie produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury realizowanych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Samo wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie dotyczyło przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Refundacji ma podlegać do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, natomiast obowiązujące limity pomocy to: 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstw, 10 mln zł dla firm o statusie małego przedsiębiorstwa oraz 15 mln zł dla średniej wielkości przedsiębiorstwa. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, ale także środków transportu – pod warunkiem jednak, że spełniają one

Poprzedni artykułJak ożywić Polską spółdzielczość rolną?
Następny artykułFale protestów w Europie! Powodem inflacja zjadająca zarobki