Nie jest tak, jakby mogło się czasem wydawać, że Polska jest całkiem pozbawiona dotacji z Unii Europejskiej. Istnieją specjalne fundusze – także takie, z których mogą korzystać małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Aby z nich skorzystać, trzeba oczywiście spełnić określone warunki.

Fot. Pixabay

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (tzw. FENG) zamyka się w kwocie aż 7,9 mld euro i w praktyce całość jest przeznaczona na dotacje dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przeszło połowa tych środków została zarezerwowana na realizację projektów przedsiębiorców, którzy chcą unowocześniać swoje firmy wprowadzając w nich określone innowacje. Oznacza to, że przedsiębiorca może dostać dotację, jeśli zamierza sprzedawać ulepszone produkty oraz świadczyć nowocześniejsze usługi (lub już to zaczął robić), przyczyniając się tym samym także do rozwoju całej polskiej gospodarki.

Czym są te „innowacje”?

Otrzymanie dotacji jest uwarunkowane „wypracowaniem nowych produktów czy usług oraz ich modyfikacją, w tym również produkcyjną”. Co istotne, innowacje produktowe, czy w sposobie świadczenia usług, muszą w tym przypadku bazować na wynikach prac badawczo-rozwojowych (B+R). Przedsiębiorca powinien więc współpracować z naukowcami i ekspertami, a potem potrafić w praktyce wdrażać wyniki ich pracy. Na dotacje mogą obecnie liczyć zwłaszcza projekty związane z tzw. „zazielenianiem przedsiębiorstw” oraz ich cyfryzacją. To drugie pozwala przedsiębiorcom nie tylko skutecznie konkurować na rynku, ale czasem w ogóle się na nim utrzymać.

Priorytety w programie

FENG składa się z czterech priorytetów. Pierwszy, wyżej opisany promuje nowatorskie rozwiązania w firmie. Drugi koncentruje się na tworzeniu warunków sprzyjających wprowadzaniu innowacji i w jego ramach dostępny jest także tzw. kredyt technologiczny, czyli połączenie kredytu z dotacją na wdrożenie innowacji bazującej na dorobku pracy naukowców. Trzeci priorytet wspiera prowadzenie zielonej transformacji, a w jego ramach dostępny jest zielony fundusz gwarancyjny, kredyt ekologiczny oraz projekty IPCEI (Important Projects of Common European Interest, czyli Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania). Dotyczą one m.in. wysokowydajnych technologii wodorowych oraz zamówień publicznych na prace B+R nad całkiem nowymi rozwiązaniami i produktami sprzyjającymi jednocześnie niskoemisyjności. Czwarty priorytet z kolei finansuje różne formy doradztwa pozwalające opracowywać lepsze produkty i skuteczniej zdobywać dotacje.

Nowe podejście do przedsiębiorców

„W stosunku do Programu Inteligentny Rozwój, FENG oferuje wiele zmian i ułatwień dla przedsiębiorców. Potencjalni beneficjenci spotkają się z zupełnie nowym podejściem do współpracy na linii wnioskodawca – instytucje pośredniczące. Jego podstawą jest maksymalne uproszczenie procedur i procesów oraz sprawniejsza komunikacja. Dotyczy to zarówno etapów przed przyznaniem dotacji, jak i późniejszej obsługi” – czytamy na stronie funduszeeuropejskie.pl.

Warto więc śledzić aktualności związane z programem FENG na www.feng.gov.pl oraz korzystać z bezpłatnych usług informacyjnych, takich jak STEP i Innovation Coach (www.innovationcoach.pl).

Poprzedni artykułPolityka zero-COVID, czyli jak Chiny znalazły się w sytuacji bez wyjścia
Następny artykułRząd ukrywa poza budżetem 40 miliardów złotych!