Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do pakietu podatkowego Polskiego Ładu, w tym także tę zakładającą wydłużenie vacatio legis do 1 stycznia 2023 r. Posłowie byli przeciwni także zwiększeniu udziału samorządów we wpływach z podatków czy objęciu ulgą dla tzw. klasy średniej emerytów i osób uzyskujących dochody także na podstawie umowy zlecenia.

Posłowie odrzucili poprawkę zakładającą przywrócenie przepisów umożliwiających wspólne rozliczenie się z dziećmi tych osób, które wychowują je samotnie. Uznania posłów nie uzyskała też poprawka, której celem było objęcie ulgą dla tzw. klasy średniej emerytów i osób uzyskujących dochody także na podstawie umowy zlecenia.

Sejm opowiedział się też przeciw poprawce zakładającej, że lekarze, lekarze dentyści i inne osoby wykonujące zawody medyczne mogliby nadal rozliczać się kartą podatkową. Odrzucone zostały też proponowane przez Senat poprawki dotyczące zwiększenia udziałów samorządów terytorialnych we wpływach z podatków oraz zwiększenia o 20 proc. możliwości odpisu na organizacje pożytku publicznego – z 1 proc. do 1,2 proc.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna ma być płacona liniowo od dochodu, bez możliwości odliczania od podatku. Dla osób rozliczających się według skali ma wynosić 9%. Niższa ma być dla firm rozliczających się w sposób uproszczony, czyli tych, które wybiorą podatek liniowy 19%, ryczałt lub kartę podatkową.

Dla osób o dochodach od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł nowela wprowadza tzw. ulgę dla klasy średniej. Z tej ulgi będą mogli skorzystać zatrudnieni na etacie i przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Nowela zakłada też ulgę dla pracujących emerytów. Osoby, które osiągną wiek emerytalny, ale nadal będą pracować i nie pobierać emerytury, otrzymają dodatkowe odliczenie w kwocie 85 tys. zł, czyli nie będą płacić podatku od dochodów nieprzekraczających 115 tys. zł.

Jednocześnie wprowadzono kilkanaście zmian dotyczących nowych rozwiązań dla biznesu, w tym ulg podatkowych. Doprecyzowano też warunki, na podstawie których można będzie skorzystać z ulgi na powrót.

W nowelizacji zniesiono limit przychodów (100 mln zł) i dopuszczenie do estońskiego CIT także spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Zniesione zostaje opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.

Poprzedni artykułTusk chce obniżenia podatku VAT do zera
Następny artykułZaczęli płacić płatkami złota