Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, która będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców.

Fot. Pixabay

W dniu 14 grudnia 2022 r. Sejm przyjął ustawę o fundacji rodzinnej, której celem jest poomoc polskim przedsiębiorcom w zachowaniu ciągłości firmy, utrzymaniu majątku rodzinnego w jednych rękach i zabezpieczenie go przed utratą. Zgodnie z planem przedsiębiorcy będą mogli założyć fundację rodzinną już w 2023 r.

– Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielopokoleniowej sukcesji firm. Przyczyni się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. – Fundacja rodzinna będzie służyć profesjonalizacji relacji między biznesem a rodzinną. Będzie wyrazem dojrzałego podejścia do ochrony majątku rodzinnego oraz zabezpieczenia firmy przed problemami w przypadku braku porozumienia w rodzinie – dodał szef resortu.

Polityk podkreślił ważną rolę firm rodzinnych dla polskiej gospodarki i wskazał, że fundacja rodzinna ma być instytucją, która pozwoli chronić takie przedsiębiorstwa przed rozdrobnieniem oraz zapewniać środki utrzymania fundatorowi i członkom jego rodziny, nawet jeśli nie angażują się oni w działalność gospodarczą. Wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska zaznaczyła natomiast, że przyjęte rozwiązania zostały skonsultowane z biznesem i są przez przedsiębiorców oczekiwane.

– W trakcie prac legislacyjnych wprowadziliśmy wiele zmian do projektu. Jedne wynikały z postulatów przedsiębiorców, inne z uwag resortów. Przyjęte rozwiązania mają charakter kompromisowy – poinformowała wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska.

Według przyjętej ustawy fundatorem (założycielem) fundacji rodzinnej będzie mogła być tylko osoba fizyczna, a beneficjentami osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe. Fundacja rodzinna będzie mogła być założona tylko przed notariuszem, będzie wymagała statutu, funduszu założycielskiego (co najmniej 100 tys. zł) i wpisania jej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych. Fundacja będzie działała w celu określonym przez fundatora i będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą polegającą na obrocie majątkiem (w tym udziałami w spółkach), jeśli nie nabywa ich tylko w celu dalszej odsprzedaży, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji oraz prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Poprzedni artykułGłodowe emerytury dla przedsiębiorców
Następny artykułRosną długi deweloperów