W ciągu ostatnich dwóch lat ponad 60 proc. przedsiębiorstw z obszaru komunikacji marketingowej odnotowało zysk. Pandemia pogłębiła wcześniejsze tendencje związane z cyfryzacją sektora. Komunikacja w mediach tradycyjnych wyraźnie traci na znaczeniu, natomiast rośnie zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe i znaczenie komunikacji H2H (human to human).

Bilans Kapitału Ludzkiego, w ramach którego prowadzone były badania sektora komunikacji marketingowej, to unikatowy w skali Polski i Europy projekt monitorujący zapotrzebowanie na kompetencje na rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r.

Eksperci oceniają, że branża komunikacji marketingowej wypadła dobrze na tle innych obszarów rynku. Aż 62 proc. przedsiębiorstw zanotowało w ostatnich dwóch latach zysk, a 60 proc. firm wprowadziło nowe lub ulepszone usługi, systemy oraz produkty. Wśród pozytywnych skutków pandemii pracodawcy wymieniali zmniejszenie kosztów utrzymania firmy (12 proc.), skrócenie łańcucha dostaw (12 proc.), poszerzenie oferty (11 proc.), pozyskanie nowych klientów i zwiększenie ich liczby (odpowiednio 10 proc. i 7 proc.).

Nie wszystkim firmom wiodło się jednak równie dobrze. W badaniu ponad 59 proc. przedsiębiorców zadeklarowało spadek zamówień, 46 proc. skarżyło się na zachwianie płynności finansowej, a 28 proc. wskazało na wstrzymanie lub ograniczenie ważnych inwestycji. Braków kadrowych wynikających z przebywania pracowników na kwarantannie lub pełnienia opieki nad dziećmi doświadczyło 25 proc. badanych firm.

W poprzednim roku odnotowano największe zapotrzebowanie na grafików, twórców treści, specjalistów ds. digital oraz account managerów. Połowa przedsiębiorstw, która otworzyła rekrutacje, miała problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów.

95 proc. zatrudnionych w sektorze marketingu deklaruje zadowolenie ze swojej aktualnej pracy i nie zamierza jej w najbliższym roku zmieniać. Eksperci prognozują, że w najbliższych latach nie pojawią się nowe stanowiska pracy w branży. Przewidują jednak spadek zapotrzebowania na stanowiska związane z mediami tradycyjnymi. Wynika to ze wzrostu znaczenia kanałów online w komunikacji marketingowej.

Najbardziej docenianym przez wszystkich pracowników motywatorem są premie. W następnej kolejności młodzi pracownicy wskazują elastyczny czas pracy oraz możliwość prazy zdalnej, jako najbardziej pożądane benefity. Ważne jest dla nich również dofinansowanie do szkoleń i kursów podnoszących kompetencje. Osoby z większym stażem (10 lat i więcej) szczególnie doceniają możliwości pracy zdalnej i dobrze zorganizowane stanowisko pracy.

Eksperci są zgodni, że w nieodległej przyszłości sektor komunikacji marketingowej czeka wiele zmian. Przewidują między innymi, że nastąpi zmiana sposobu rozliczania efektywności kampanii i pracowników, algorytmizacja treści, wzrost znaczenia komunikacji H2H (Human To Human), a w szczególności komunikacji 3E, na którą składa się empatia (empathy), zaangażowanie (engagement) oraz edukacja (education). W wyniku rosnącej świadomości odbiorców nastąpi przewartościowanie kryteriów sukcesu podmiotów działających w sektorze – równie ważne jak wyniki finansowe stanie się działanie zgodne z etyką i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Poprzedni artykułPo rosyjskiej inwazji na Ukrainę cena surowców gwałtownie rośnie. Najbardziej gaz i ropa!
Następny artykułKanada opuszcza świat Zachodu