Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego poinformował, że branża leków zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o nieprocedowanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia kształcie.

Pexels.com

PZPPF twierdzi, że przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie uwzględnia uwag, które zostały do niego zgłoszone już rok temu. Dlatego organizacje zrzeszające producentów leków, hurtowników i aptekarzy apelują o pilne rozpoczęcie prac nad zapisami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, które będą opierać się na dialogu społecznym.

„Jak wynika z raportu z konsultacji publicznych i opinii wszystkich interesariuszy, przyjęcie regulacji przyczyniłoby się do wzrostu poziomu dopłat pacjentów do leków refundowanych i wyrobów medycznych oraz ograniczenia ich dostępności, a także zagrażałoby ciągłości obrotu produktami refundowanymi. Przedsiębiorstwa odpowiedzialne za produkcję oraz dystrybucję leków i wyrobów medycznych krytycznie oceniły propozycje resortu zdrowia, przypominając, że bez leków i wyrobów medycznych, za których produkcję są odpowiedzialni, nie będzie funkcjonowała w Polsce ochrona zdrowia” – napisano w apelu.

W liście dodano, że obecny kształt projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej świadczy nie tylko o tym, że Ministerstwo Zdrowia nie wzięło pod uwagę większości uwag sektora, ale też „lekceważy wiedzę i doświadczenia producentów oraz dystrybutorów”. Poza tym sygnatariusze apelu twierdzą, że resort zdrowia projektując zmiany nie wziął pod uwagę aktualnej sytuacji geopolitycznej zarówno w treści proponowanych przepisów, jak i w ocenie skutków regulacji.

„Co więcej, proponowane rozwiązania w jeszcze większym stopniu zagrażają bezpieczeństwu lekowemu, możliwości zapewnienia dostępu do produktów refundowanych oraz zwiększaniu dostępu do skutecznych i bezpiecznych terapii” — dodano.

Pod apelem podpisały się American Chamber of Commerce, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”, Konfederacja Lewiatan, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego TECHNOMED, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowych Producentów Leków, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty „PASMI”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Poprzedni artykułChiński po(d)stęp technologiczny zagraża międzynarodowej równowadze
Następny artykułPolacy chcą likwidacji tzw. podatku Belki