fbpx
czwartek, 21 września, 2023
Strona głównaPodatkiSLIM VAT 3 to zmiany nie tylko w VAT

SLIM VAT 3 to zmiany nie tylko w VAT

Od 1 lipca obowiązuje kolejna nowelizacja ustawy o VAT obejmująca tzw. pakiet SLIM VAT 3. Ustawa ta nie poprzestała na zmianach w przepisach o podatku od towarów i usług, ale wzbogacono ją o liczne zmiany w innych przepisach, które – w powodowanym takim stanem rzeczy chaosie legislacyjnym – łatwo przegapić.

W Dzienniku Ustaw (poz. 1059) opublikowana została ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Pakiet SLIM VAT 3. Niezależnie od zmian w ustawie o VAT, nowelizacja zmienia także szereg innych przepisów, w tym m.in. przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o PIT czy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Większość tych dodatkowych zmian nie ma żadnego związku z pakietem SLIM VAT 3 i dokonana została niejako przy okazji. Do najistotniejszych w tym zakresie należą:
częściowe ujednolicenie zasad i trybu wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
wprowadzenie możliwości przymusowego dochodzenia podatku od towarów i usług, który będzie rozliczony w korektach deklaracji składanych poza procedurami szczególnymi w Polsce jako państwie członkowskim konsumpcji w przypadku, gdy miejscem opodatkowania transakcji jest Polska, natomiast państwem jego identyfikacji do procedury szczególnej jest inne państwo i w tym państwie została złożona deklaracja;
rozszerzenie katalogu środków, którymi może być uznany rachunek VAT;
zmianę właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych;
wprowadzenie nowej instytucji prawnej, tj. przeglądu wydatków (dotyczy finansów publicznych).

Ważna zmiana dotyczy też przesyłania ksiąg podatkowych drogą elektroniczną. Nowelizacja o rok przesuwa bowiem terminy wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg oraz ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT). Obowiązek taki miał być wprowadzony od 2024 r. Termin ten przesunięto jednak na styczeń 2025 r.

Nowelizacja wprowadziła także zmiany w przepisach o uldze rehabilitacyjnej i uldze na dzieci. W pierwszym przypadku dotyczy to rozszerzenia katalogu osób z niepełnosprawnością, który pozwala podatnikowi na odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych na rzecz bliskiej osoby. Dzięki tej zmianie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeżeli niepełnosprawny wnuczek, wnuczka, babcia lub dziadek pozostaje na jego utrzymaniu. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za bieżący rok, czyli w zeznaniu składanym za 2023 r. W przypadku ulgi na dzieci zlikwidowano limit dochodowy dla rodziców wychowujących jedno dziecko z niepełnosprawnością. Również to rozwiązanie będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za rok 2023.

To nie są jedyne zmiany w zakresie podatku dochodowego. Zmianie uległy także zasady opodatkowania ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów osiąganych przez małżonków z tzw. najmu prywatnego. Po zmianie małżonkowie będą stosować wyższą stawkę ryczałtu, 12,5 proc. przychodów, dopiero po przekroczeniu limitu 200 tys. zł (obecnie limit wynosi 100 tys. zł) bez względu na to, czy będą rozliczać te przychody odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu ich w całości przez jednego z nich. Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie już do rozliczenia za 2023 r. W ten sposób każdy z małżonków otrzymał własny – wnoszący 100 tys. zł limit przychodów.

Nowelizacja wprowadza również:
możliwość udostępnienia usługi Twój e-PIT do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej;
doprecyzowanie przepisów w zakresie podatku u źródła;
przepisy umożliwiające kompensatę dochodów i strat z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodami i stratami uzyskanymi z innych inwestycji kapitałowych;
zmienione zasady opodatkowania odsetek od obligacji w sposób, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym.

W nowelizacji znalazły się także zmiany do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podwyższono m.in. kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku będą kwoty do wartości majątku: 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Warto zauważyć, że kwoty są znacznie wyższe w kręgu bliższej i dalszej rodziny, a jedynie nieco wyższe w przypadku osób obcych. Warto też podkreślić, że nie zmienia się zasada, że limity te obowiązują w okresie pięcioletnim.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Skarbówka pójdzie na rękę przedsiębiorcom

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany, którą mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorcom z punktu widzenia realizacji obowiązków podatkowych.
2 MIN CZYTANIA

Zakup okularów nie jest związany z przychodem firmy

Przedsiębiorcy, którzy próbują zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych są na przegranej pozycji. Fiskus nie pozwala na ujęcie tego typu wydatków w kosztach twierdząc, że mają one charakter prywatny.
8 MIN CZYTANIA

Wzrośnie opłata mocowa

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, w przyszłym roku podwyższone zostaną stawki tzw. opłaty mocowej, która jest elementem rachunków za energię elektryczną.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Dochodowe JPK dopiero od 2025 roku

Termin przesyłania plików JPK zawierających elektroniczne kopie ksiąg prowadzonych na potrzeby podatków dochodowych został przesunięty ze stycznia 2024 i 2025 roku na styczeń 2025 i 2026 roku – wynika z przepisów wprowadzonych w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3.
4 MIN CZYTANIA

Zwrócone składki zdrowotne trzeba doliczyć i zapłacić podatek

Zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej wynikającej z rocznego jej rozliczenia powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych, podstawy opodatkowania lub przychodu – w zależności od stosowanej formy opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Od lipca wyższe kary dla podatników

Od 1 lipca 2023 r. rośnie płaca minimalna, a razem z nią przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Nie koniec na tym. W przyszłym roku podatników czekają kolejne dwie podwyżki kar.
4 MIN CZYTANIA