Ministerstwo Finansów poinformowało, że jego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

blokada środków na rachunku vat - grafika wpisu

Poza tym konsultowane są projekty ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Rząd liczy na to, że zmiany pozwolą uprościć podatek VAT i usprawnią zwalczanie oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce.

Konsultacje projektu SLIM VAT 3 potrwają do 26 sierpnia 2022 r., a proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie. Zmiany przewidziane w projekcie mają poprawić płynność finansową firm, zmniejszyć liczbę formalności VAT w obrocie międzynarodowym, a także poszerzyć zakres zwolnień z VAT. Reforma ma zmniejszyć liczbę korekt, a także ułatwić rozliczanie VAT. Nowelizacja ma też uprościć fakturowanie i zmniejszyć zakres obowiązków z nim związanych. W końcu projekt przewiduje obniżenie sankcji VAT oraz konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji.

„SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat” – napisano na stronie resortu.

Jeśli chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, to konsultacje potrwają do 23 sierpnia. Sam projekt przewiduje wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych). Mowa tu o prowadzeniu kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych, przechowywaniu ewidencji przez okres 3 lat oraz udostępnianiu ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

„Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona, jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy” – podkreślono w komunikacie.

Poprzedni artykułPrezes NBP chwali złotego – to tarcza, która chroni gospodarkę
Następny artykułZdrowie psychiczne polskich pracowników – nie jest dobrze