fbpx
niedziela, 19 maja, 2024
Strona głównaPodatkiSLIM VAT - fiskus zapowiada korzystne zmiany w podatkach

SLIM VAT – fiskus zapowiada korzystne zmiany w podatkach

Ministerstwo Finansów obiecuje kolejne korzystne dla podatników zmiany w VAT. Zapowiedziano proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych.

Fiskus zapowiedział kolejne zmiany w ramach tzw. systemu SLIM VAT (SLIM, czyli simple, local and modern). SLIM VAT oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

System ten obejmuje dotychczas kilka elementów. Są to: dialog z biznesem, audyt przepisów, uproszczenia VAT, kasy online, e-faktury, e-paragony. Teraz w efekcie audytu przepisów i konsultacji z przedsiębiorcami fiskus zapowiada cztery kolejne obszary zmian, nie podając jednak daty, w której miałyby one zacząć obowiązywać.

Zmiany mają objąć cztery obszary: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne z podatkiem dochodowym kursy walut oraz pakiet korzyści finansowych.

Proste fakturowanie

Proste fakturowanie będzie oznaczało rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę przy korektach in minus (skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania). Ma to ten skutek, że szybciej będzie można rozliczyć korekty. Dziś korekta możliwa jest dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym wpłynęło potwierdzenie. Po zmianie decydowała będzie data wystawienia korekty.

W ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dotychczas nie było to uregulowane w przepisach wprost. Po zmianie rozliczenie w takim przypadku będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia w eksporcie

Ułatwienia dla eksporterów mają z kolei oznaczać, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

Dziś wygląda to tak, że po spełnieniu określonych warunków, przy eksporcie stosowana jest stawka 0%. Jeśli jednak wywóz towaru poza obszaru UE nie nastąpi w ciągu 2 miesięcy, podatnik musi dokonać zmiany stawki (na 23%). Dopiero później, z chwilą dokonania wywozu towaru, podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczenia i ponownego zastosowania stawki 0%.

Po zmianie przepisów dokonywanie takich zmian i korekt będzie konieczne dopiero wtedy, gdy wywóz nie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów, wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów i rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Kursy walut

Istotną zmianą będzie także wprowadzenie możliwości wybrania przez podatnika VAT zasady przeliczenia kursu walut takich jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. To istotna zmiana. Dziś podatnik, który wykona usługę np. 10 marca, dla której wystawi fakturę 15 kwietnia z terminem płatności 20 kwietnia, musi dokonać przeliczenia według dwóch różnych kursów. Dla CIT jest to kurs z 9 kwietnia. Dla VAT kurs z 14 kwietnia. Po zamianie przepisów przeliczenia dokona raz, tylko według kursu z 9 kwietnia. Przeliczenia dokonuje się oczywiście po kursach ogłaszanych przez NBP.

Warto jednak pamiętać, że taki sposób stosowania kursów ma być opcją, a nie rozwiązaniem obowiązkowym. Podatnicy będą zatem mogli albo z uproszczenia skorzystać, albo zostać przy obecnym sposobie przeliczania kursów walut.

Korzyści finansowe

W obszarze korzyści finansowych przewidziano trzy zmiany. Po pierwsze, przy rozliczeniach miesięcznych podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Dziś są to trzy miesiące. Oznacza to, że o ile dziś, gdy podatnik z faktury wystawionej i otrzymanej w marcu nie odliczy VAT do lipca, to w lipcu musi już dokonać odliczenia wstecz. Musi zatem skorygować rozliczenie marca. Po zamianie przepisów w lipca będzie mógł jeszcze dokonać rozliczenia na bieżąco, czyli odliczyć VAT w lipcu w deklaracji składanej za czerwiec.

Po drugie, podatnicy zyskają możliwość odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego (nabycia usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży).

Po trzecie wreszcie, podniesiony zostanie limit dla prezentów małej wartości z 10 do 20 zł. Przepisy o VAT przewidują, że prezenty o małej wartości nie są opodatkowane VAT, jeśli ich wartość nie przekracza określonej wartości. Co do zasady dotyczy to prezentów o wartości nieprzekraczającej 100 zł. Ale tylko pod warunkiem prowadzenia specjalnej ewidencji. Opodatkowaniu nie podlegają też, mimo nieprowadzenia tej ewidencji prezenty, których jednorazowa wartość nie przekracza 10 zł. I to właśnie ten limit miałby być podwyższony z 10 do 20 zł.

Marek Kutarba
Marek Kutarba
Prawnik i publicysta, ekspert w zakresie prawa podatkowego i finansów. Karierę zawodową rozpoczął od pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Później związany z licznymi tytułami prasowymi, w tym największymi polskimi dziennikami gospodarczymi, w których pełnił funkcje redakcyjne i publikował na tematy podatkowe i gospodarcze. Autor książek i praktycznych poradników z zakresu prawa podatkowego. Obecnie właściciel firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu finansowym i restrukturyzacji kosztów oraz kontent marketingu i litigation PR.

INNE Z TEJ KATEGORII

Szykują nam nowy podatek. Efektem będą drastyczne podwyżki cen gazu, węgla i paliwa

Jak informuje „Rzeczpospolita”, węgiel będzie droższy nawet o połowę, a olej napędowy o ponad 50 gr na litrze. Taki będzie efekt wprowadzenia przez rząd nowego podatku wynikającego z unijnej dyrektywy o systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych. Jej uchwalenie ma nastąpić do końca 2024 r.
2 MIN CZYTANIA

Apel rzecznika MŚP do premiera w sprawie składki zdrowotnej

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, zwrócił się do premiera Donalda Tuska z listem dotyczącym dwóch szczególnie ważnych dla przedsiębiorców zapowiedzi rządu.
2 MIN CZYTANIA

Będzie ZUS od wszystkich umów cywilnoprawnych?

Rząd prowadzi prace nad ozusowaniem wszystkich umów cywilnoprawnych oraz likwidacją tak zwanych zbiegów tytułów do ubezpieczeń społecznych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Podatek liniowy już nie tak popularny

W ciągu zaledwie roku, w wyniku zmian wprowadzonych Polskim Ładem, liczba podatników liniowego PIT zmalała o więcej niż jedną trzecią, a zapłacony przez nich podatek o jedną piątą. Równocześnie wzrosła tzw. efektywna stawka opodatkowania.
4 MIN CZYTANIA

Wydatki na wdrożenie KSeF można odliczyć podwójnie

Koszty związane z implementacją oprogramowania koniecznego do komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur mogą spełniać kryteria prac badawczo-rozwojowych (B+R), co umożliwia odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na badania i rozwój. Taki wniosek wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora KIS w styczniu 2024 r.
4 MIN CZYTANIA

Niepełny miesiąc pracy nie wpływa na potrącenia komornicze

Praca przez część miesiąca nie wpływa na kwotę wolną od potrąceń komorniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na pełnym etacie, ale nie przepracował pełnego miesiąca (np. z powodu ustania stosunku pracy w trakcie miesiąca), obowiązujące przepisy nie pozwalają na zmniejszenie kwoty wolnej od potrąceń w ramach egzekucji komorniczej.
3 MIN CZYTANIA