Ministerstwo Finansów obiecuje kolejne korzystne dla podatników zmiany w VAT. Zapowiedziano proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych.

Fiskus zapowiedział kolejne zmiany w ramach tzw. systemu SLIM VAT (SLIM, czyli simple, local and modern). SLIM VAT oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach.

System ten obejmuje dotychczas kilka elementów. Są to: dialog z biznesem, audyt przepisów, uproszczenia VAT, kasy online, e-faktury, e-paragony. Teraz w efekcie audytu przepisów i konsultacji z przedsiębiorcami fiskus zapowiada cztery kolejne obszary zmian, nie podając jednak daty, w której miałyby one zacząć obowiązywać.

Zmiany mają objąć cztery obszary: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne z podatkiem dochodowym kursy walut oraz pakiet korzyści finansowych.

Proste fakturowanie

Proste fakturowanie będzie oznaczało rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę przy korektach in minus (skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania). Ma to ten skutek, że szybciej będzie można rozliczyć korekty. Dziś korekta możliwa jest dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym wpłynęło potwierdzenie. Po zmianie decydowała będzie data wystawienia korekty.

W ustawie o VAT wprowadzone zostaną przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dotychczas nie było to uregulowane w przepisach wprost. Po zmianie rozliczenie w takim przypadku będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Ułatwienia w eksporcie

Ułatwienia dla eksporterów mają z kolei oznaczać, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

Dziś wygląda to tak, że po spełnieniu określonych warunków, przy eksporcie stosowana jest stawka 0%. Jeśli jednak wywóz towaru poza obszaru UE nie nastąpi w ciągu 2 miesięcy, podatnik musi dokonać zmiany stawki (na 23%). Dopiero później, z chwilą dokonania wywozu towaru, podatnik ma prawo do dokonania korekty rozliczenia i ponownego zastosowania stawki 0%.

Po zmianie przepisów dokonywanie takich zmian i korekt będzie konieczne dopiero wtedy, gdy wywóz nie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy. Zdaniem Ministerstwa Finansów, wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów i rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Kursy walut

Istotną zmianą będzie także wprowadzenie możliwości wybrania przez podatnika VAT zasady przeliczenia kursu walut takich jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. To istotna zmiana. Dziś podatnik, który wykona usługę np. 10 marca, dla której wystawi fakturę 15 kwietnia z terminem płatności 20 kwietnia, musi dokonać przeliczenia według dwóch różnych kursów. Dla CIT jest to kurs z 9 kwietnia. Dla VAT kurs z 14 kwietnia. Po zamianie przepisów przeliczenia dokona raz, tylko według kursu z 9 kwietnia. Przeliczenia dokonuje się oczywiście po kursach ogłaszanych przez NBP.

Warto jednak pamiętać, że taki sposób stosowania kursów ma być opcją, a nie rozwiązaniem obowiązkowym. Podatnicy będą zatem mogli albo z uproszczenia skorzystać, albo zostać przy obecnym sposobie przeliczania kursów walut.

Korzyści finansowe

W obszarze korzyści finansowych przewidziano trzy zmiany. Po pierwsze, przy rozliczeniach miesięcznych podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji. Dziś są to trzy miesiące. Oznacza to, że o ile dziś, gdy podatnik z faktury wystawionej i otrzymanej w marcu nie odliczy VAT do lipca, to w lipcu musi już dokonać odliczenia wstecz. Musi zatem skorygować rozliczenie marca. Po zamianie przepisów w lipca będzie mógł jeszcze dokonać rozliczenia na bieżąco, czyli odliczyć VAT w lipcu w deklaracji składanej za czerwiec.

Po drugie, podatnicy zyskają możliwość odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego (nabycia usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży).

Po trzecie wreszcie, podniesiony zostanie limit dla prezentów małej wartości z 10 do 20 zł. Przepisy o VAT przewidują, że prezenty o małej wartości nie są opodatkowane VAT, jeśli ich wartość nie przekracza określonej wartości. Co do zasady dotyczy to prezentów o wartości nieprzekraczającej 100 zł. Ale tylko pod warunkiem prowadzenia specjalnej ewidencji. Opodatkowaniu nie podlegają też, mimo nieprowadzenia tej ewidencji prezenty, których jednorazowa wartość nie przekracza 10 zł. I to właśnie ten limit miałby być podwyższony z 10 do 20 zł.

Poprzedni artykułRząd chwali się powstrzymaniem fali zamykania firm
Następny artykułHiszpanie cieszą się, że Polacy dadzą im kontrakt za prawie 2 miliardy złotych!