W imieniu kilkudziesięciu warszawskich Spółdzielni Mieszkaniowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości „Konfederacja Warszawska” wnosimy o natychmiastowe odwołanie Pana Michała Olszewskiego z funkcji Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy – tak rozpoczyna się wniosek skierowany przez spółdzielców do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

O co chodzi? W dużym skrócie o kryzys śmieciowy, za który odpowiedzialność ponosi właśnie Michał Olszewski.

Uzasadnieniem naszego wniosku jest wprowadzenie krzywdzących dla mieszkańców Warszawy uregulowań prawnych zawartych w uchwałach Rady m.st. Warszawy (…) dotyczących obciążenia mieszkańców rażąco wysokimi opłatami za gospodarowanie odpadami uzależnionymi od stopnia zużycia wody, co w rzeczywistości stanowi dla właścicieli lokali mieszkalnych ukrytą podwyżkę miesięcznych opłat za gospodarowanie odpadami o ok. 30-40% – tłumaczą wnioskodawcy.

Zwracają również uwagę na uchwalenie nowej metody ustalania opłat nie zostało poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi ani nie zostało poparte żadnymi rzetelnymi kalkulacjami ekonomicznymi uzasadniającymi konieczność ich wprowadzenia.

Argumentem świadczącym o niewiarygodnej wręcz szkodliwości ustalenia nowych zasad pobierania opłat jest fakt, iż wprowadzona podwyżka dotyczy w zasadzie tylko i wyłącznie lokali mieszkalnych, a nie lokali użytkowych, w tym zakładów produkcyjnych oraz sklepów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, które generują najwięcej odpadów, często takich, które wymagają zachowania szczególnych procedur ich przechowywania czy utylizacji, w tym odpadów niebezpiecznych – czytamy dalej we wniosku.

Konsekwencją tego rozwiązania jest oczywiście przeniesienie ciężaru ponoszenia bardzo wysokich opłat za gospodarowanie odpadami na mieszkańców. To efekt wieloletnich zaniedbań i tak naprawdę braku racjonalnej strategii gospodarowania odpadami, nad którą od sześciu lat nadzór sprawuje wiceprezydent Olszewski.

Potrzebna jest pilna zmiana koncepcji gospodarki odpadami w Warszawie. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie przez Pana Prezydenta głębokich zmian personalnych w Biurze Gospodarowania Odpadami i odwołanie Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego z pełnionej funkcji – kończą swój wniosek spółdzielcy.

ZOBACZ CAŁY WNIOSEK

Poprzedni artykułPolscy producenci wołowiny boją się bezumownego brexitu
Następny artykułSonderaktion Krakau. Preludium niemieckiego aktu ludobójstwa wymierzonego w polską elitę