Nasza redakcja otrzymała oświadczenie podpisane przez zarząd Fiberhost SA, w którym broni on spółek zależnych przed zarzutami Najwyższej Izby Kontroli.

społeczeństwo 5.0 - grafika wpisu
Fot. Pixabay

Chodzi o artykuł Tak marnowano dotacje na szerokopasmowy internet, w którym powołaliśmy się na kontrolę NIK, dotyczącą budowy internetu szerokopasmowego w województwie lubelskim. Według NIK nieprawidłowo przeprowadzono konkurs na rozdysponowanie ponad 1 mld zł z unijnych dotacji, nie egzekwowano od realizatorów projektów zobowiązań wynikających z umów i miały miejsce duże opóźnienia inwestycji.

W oświadczeniu zarząd Fiberhost pisze, że „komunikat prasowy NIK podważa wiarygodność spółek celowych Fibee I i Fibee IV, sugerując, że te nie posiadają dostatecznych środków finansowych, kompetencji oraz doświadczenia do realizacji projektów infrastrukturalnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w województwie lubelskim finansowanych ze środków UE. Jednocześnie przytoczone informacje opierają się na stanie faktycznym z dnia 31 stycznia 2021 r., które nie oddają obecnego zaawansowania prac”.

Dalej w oświadczeniu czytamy, że „powstałe na potrzeby realizacji projektu spółki celowe Fibee I sp. z o.o. i Fibee IV sp. z o.o., należą do grupy powiązanej kapitałowo z Fiberhost S.A. (dawniej INEA S.A.), która od ponad 10 lat z powodzeniem realizuje duże projekty polegające na budowie sieci telekomunikacyjnej, w tym również współfinansowane ze środków UE, przyczyniając się do walki w wykluczeniem cyfrowym w Polsce. Fiberhost administruje blisko 35 tys. km sieci światłowodowej, w której zasięgu jest 960 tys. gospodarstw domowych w 8 województwach Polski. W oficjalnym wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do spółek Fibee I i Fibee IV, dostępnym na witrynie NIK (część „Uwagi i Wnioski”), nie sformułowano wobec tych spółek jakichkolwiek wniosków pokontrolnych dot. finansowania własnego projektu. Dlatego też sugerowanie, że spółki te nie posiadają dostatecznych środków, kompetencji oraz doświadczenia do realizacji projektu uważamy za bezzasadne”.

Ponadto zarząd Fiberhost podkreśla, że „komunikat NIK może wprowadzać w błąd, gdyż został w sporządzony w oparciu o informacje z 31 stycznia 2021 roku. Wybudowana przez spółki FIBEE sieć światłowodowa w województwie lubelskim to obecnie 91 proc. założonego stanu końcowego, a dostęp do niej ma już blisko 65 proc. gospodarstw domowych znajdujących się w jej zasięgu (wg danych z 24.05.2022 r.)”. Dlatego „ocena zaawansowania inwestycji przez pryzmat jedynie wydatków poniesionych na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, na których opiera się NIK, nie oddaje faktycznego stanu prac i nie powinna być podstawą do formułowania daleko idących wniosków na temat projektów”.

„Realizacja projektów przebiega zgodnie z postanowieniami umowy i uzgodnionym harmonogramem, zaś wskazane przez NIK uwagi związane z realizacją programu przez spółki Fibee I i Fibee IV w żaden sposób nie generują ryzyka z punktu widzenia oczekiwanych rezultatów programu oraz nie generują zagrożenia utraty środków unijnych” – zaznaczono w oświadczeniu.

Poprzedni artykułSektor automotive w Polsce kwitnie
Następny artykułPolska jest przygotowana na brak gazu z Rosji