fbpx
sobota, 9 grudnia, 2023
Strona głównaPodatkiSpółki nieruchomościowe muszą złożyć informacje

Spółki nieruchomościowe muszą złożyć informacje

Tylko do końca marca spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy muszą złożyć do szefa KAS informacje o strukturze udziałowej.

To nowy obowiązek, bo od 1 stycznia 2021 r. w polskim porządku prawnym istnieje podmiot określany mianem spółki nieruchomościowej. Pierwsze raporty o strukturze udziałowej będą składane w tym roku. Dzięki temu skarbówka zyska informacje o samych spółkach i ich strukturze, co ma pozwolić m.in. na precyzyjne typowanie do kontroli.

Definicja w przepisach

W ustawie o CIT znajduje się dość rozbudowana definicja spółki nieruchomościowej, jednak musimy przybliżyć te regulacje. O spółce nieruchomościowej mowa jest wówczas, gdy podmiot – inny niż osoba fizyczna – zobowiązany do sporządzania bilansu na podstawie ustawy o rachunkowości, w którym to bilansie:

a) na pierwszy dzień roku podatkowego (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na pierwszy dzień roku obrotowego), co najmniej 50 procent wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego – w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność,

b) na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy), co najmniej 50 procent wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo równowartość tej kwoty określoną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy oraz w roku poprzedzającym odpowiednio rok podatkowy albo rok obrotowy przychody podatkowe, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – przychody ujęte w wyniku finansowym netto, z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych stanowiły co najmniej 60 proc. ogółu odpowiednio przychodów podatkowych albo przychodów ujętych w wyniku finansowym netto – w przypadku podmiotów innych niż określone w punkcie a.

W konsekwencji przepisy precyzują różne kryteria dla spółek nieruchomościowych i zależą one od tego, czy jest to podmiot nowy, czy już istniejący wcześniej.

Zakres dodatkowych obowiązków

Zgodnie z przepisami o CIT obowiązek przygotowania informacji o udziałach mają określone grupy spółek i ich wspólnicy. Z ustawy wynika, że spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje) dające co najmniej 5 procent praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 procent prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 procent ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, są zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki) pewne informacje. W przypadku spółek nieruchomościowych będą to dane o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw.

Z kolei podatnicy będący wspólnikami spółek nieruchomościowych są zobowiązani podać informacje o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Zarówno spółki, jak i wspólnicy muszą podać informacje do szefa KAS według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego – na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Forma i termin raportowania

Informacje od spółek nieruchomościowych i jej wspólników trzeba wysłać do szefa KAS elektronicznie. Zgodnie z przytoczonymi przepisami jest na to czas do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego spółki nieruchomościowej. W przypadku spółek nieruchomościowych, które nie są podatnikami CIT, np. spółek cywilnych, termin ten wynosi do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego. Jeśli zatem rok podatkowy/obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, ostatnim dniem na przekazanie omówionych informacji skarbówce będzie 31 marca 2022 r.

Ewa Konderak
Ewa Konderak
Od ponad 20 lat dziennikarka zajmująca się tematyką podatkową. Swoje artykuły publikowała na łamach ogólnopolskich dzienników prawno-gospodarczych, jak np. „Dziennik Gazeta Prawna” oraz portali gospodarczych, jak np. rp.pl. Ma także bogate doświadczenie w redagowaniu publikacji książkowych, współpracując z największymi wydawnictwami w Polsce. Ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowo Prawo Unii Europejskiej na tym samym Uniwersytecie.

INNE Z TEJ KATEGORII

Ulgi w PIT cieszą się w Polsce popularnością

W ubiegłym roku z różnych ulg w PIT skorzystało w Polsce ponad półtora miliona osób. Najczęściej byli to młodzi ludzie.
2 MIN CZYTANIA

Opublikowano projekt przepisów dotyczący dochodowych JPK

Od 1 stycznia 2025 r. dla największych podatników CIT obowiązkowe stanie się składanie JPK_KR. Równocześnie w życie wejdzie rozporządzenie MF w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4 MIN CZYTANIA

Będą ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców?

Ministerstwo Finansów pracuje nad podatkowymi ułatwieniami dla przedsiębiorców. Chodzi o kwestię rozliczania wydatków inwestycyjnych.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Planujesz spotkanie świąteczne dla pracowników? Pamiętaj o obowiązkach podatkowych

Przedsiębiorcy, którzy w tym roku zorganizują firmową wigilię muszą pamiętać, że wydatek na ten cel będzie miał skutki na gruncie podatkowym zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT.
11 MIN CZYTANIA

Jak skutecznie prowadzić projekt firmowy [WYWIAD]

Realizacja projektów w przedsiębiorstwach to naturalny proces, który wspiera rozwój kompetencji i całej organizacji – mówi w rozmowie z nami Jarosław Sobkowiak, prezes BDO Advisory.
4 MIN CZYTANIA

Najwyższy czas na nową ustawę o podatkach i opłatach lokalnych [WYWIAD]

Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny w ciągu trzech ostatnich miesięcy jednoznacznie uznał przepisy podatku od nieruchomości za naruszające ustawę zasadniczą. Co to oznacza – opowiada nam Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w Thedy & Partners.
4 MIN CZYTANIA