Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na organizację spotkań świątecznych dla pracowników mogą wydatki na ten cel ująć w kosztach uzyskania przychodu. Trzeba tylko pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Pavel Danilyuk/Pexels

Organizacja spotkań integracyjnych, w tym bożonarodzeniowych, nie jest niczym nowym na rynku. To raczej popularna praktyka, stosowana od dłuższego czasu. W tym roku – jak wynika z doniesień medialnych – spotkań tego typu jest mniej, bo ze względu na trudną sytuację gospodarczą i ekonomiczną wiele firm zdecydowało się zrezygnować z tej formy świadczeń pozapłacowych. Te firmy, które jednak spotkania świąteczne zorganizowały, muszą pamiętać o kilku elementach, aby poniesione na ten cel wydatki uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Przepisy określają, co jest kosztem

Aby dany wydatek został ujęty w kosztach podatkowych trzeba sięgnąć po regulacje ustaw o podatkach dochodowych i sprawdzić, czy dany wydatek kosztem być może. Zgodnie z definicją ustawową kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisach jako te, które kosztem być nie mogą (wyłączenia z kosztów znajdują się w art. 23 ustawy o PIT i art. 16 ustawy o CIT).

Organizacja firmowych spotkań świątecznych ma przede wszystkim charakter integracyjny. Zgrany zespół przekłada się na lepsze wyniki pracy, a to z kolei ma przełożenie na przychody firmy. Nie ulega więc wątpliwości, że wydatek na takie spotkanie znajdzie swoje odzwierciedlenie w kosztach.

Ważne dokumenty

Poza samą fakturą dokumentującą dany wydatek warto, aby firma zadbała również o wszelkie dokumenty, które będą potwierdzać integracyjny charakter spotkania świątecznego. Może to być np. plan takiej imprezy. Z dostępnych interpretacji organów podatkowych w tym zakresie wynika, że wydatki na integracje pracowników wiążą się z całokształtem funkcjonowania firmy i – jako pozostające w pośrednim związku z uzyskanymi przez podatnika przychodami – można je uznać za koszty podatkowe. Tym bardziej, że nie zostały wymienione w ustawie jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

W interpretacjach podkreśla się także, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, których uczestnikami są tylko pracownicy firmy, a osoby trzecie nie biorą w niej udziału.

W konsekwencji – wydatki poniesione ze środków obrotowych firmy na zorganizowanie spotkania świątecznego, którego celem jest integracja zespołu, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ważne: Zaczynają pojawiać się pierwsze orzeczenia, które wskazują na możliwość zaliczenia wydatków na integracje do kosztów również wtedy, gdy biorą w niej udział współpracownicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Przykładem może być jeden z ostatnich wyroków NSA, z którego wynika, że wydatki na spotkanie szkoleniowo-integracyjne z kontrahentem można ująć w kosztach uzyskania przychodów nawet wówczas, gdy ten kontrahent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (sygn. akt II FSK 1130/20).
Poprzedni artykułJak dawniej – idziemy wpieriod – do socjalizmu!
Następny artykułKolejne środki dla Polski na integrację uchodźców