Główny Urząd Statystyczny opublikował raport, z którego wynika, że coraz więcej starszych osób wspiera polską gospodarkę.

Na koniec 2020 r. w Polsce mieszkało 14,4 mln ludzi po 50. roku życia i stanowili oni 37,6 proc. całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę całe polskie społeczeństwo, osoby po pięćdziesiątce stanowiły 33,7 proc. aktywnych zawodowo i było to o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Należy zaznaczyć, że wśród starszych osób zdecydowanie bardziej aktywni zawodowo są mężczyźni (43 proc.), niż kobiety (26,4 proc.). Przeciętne wynagrodzenie brutto osób po 50-tce to 5705 zł.

Dla porównania, odsetek osób aktywnych zawodowo w wieku powyżej 15 lat wynosił 60 proc.

Dane GUS mówią, że pod koniec 2020 r. poza rynkiem pracy pozostawało 9164 tys. osób w wieku powyżej 50 lat, czyli o 3 tys. mniej niż rok temu. Głównymi przyczynami bierności zawodowej starszych Polaków były przejście na emeryturę, niepełnosprawność i choroba.

Jeśli chodzi o regiony, w których jest najwyższy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia, to dominują gminy w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego oraz lubelskiego, a słabo było na Podlasiu. Co istotne, najmniejszy udział pracujących po pięćdziesiątce było w mieście stołecznym Warszawa.

Co do branż, to najwyższy odsetek pracujących powyżej 50. roku życia odnotowano w firmach zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę.

Poprzedni artykułJest sprawiedliwość na tym świecie (choć nie dla wszystkich)
Następny artykułJak inwestowały polskie firmy?