fbpx
środa, 27 września, 2023
Strona głównaKrajStocznie kontrolowane przez Skarb Państwa zwiększają straty

Stocznie kontrolowane przez Skarb Państwa zwiększają straty

Skumulowane straty stoczni objętych skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi grup kapitałowych kontrolowanych spółek Skarbu Państwa zwiększały się z roku na rok i na koniec 2021 r. wyniosły 1,2 mld zł.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w trzech spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których portfelu znajdowały się podmioty stoczniowe (tj. w: Agencji Rozwoju Przemysłu SA – nadzór nad Grupą Przemysłową Baltic Sp. z o.o.; Polskiej Grupie Zbrojeniowej SA – nad PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o.o.; Funduszu Rozwoju Spółek SA – nad Stocznią Szczecińską Wulkan Sp. z o.o. oraz Morską Stocznią Remontową Stocznią Gryfia SA) oraz w trzech podmiotach uprawnionych do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w tych spółkach (tj. w: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – nadzór nad Agencją Rozwoju Przemysłu SA; Ministerstwie Aktywów Państwowych – nad Polską Grupą Zbrojeniową SA; Ministerstwie Infrastruktury – nad Funduszem Rozwoju Spółek SA).

Wysokie straty

Straty netto odnotowały trzy z kontrolowanych przez NIK stoczni: Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o. i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. w całym okresie objętym kontrolą oraz Stocznia Szczecińska Wulkan Sp. z o.o. od 2020 r. Zysk (od 2021 r.) zanotowała tylko spółka – Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA. Jednak odzyskanie rentowności w Stoczni Gryfia oraz odnotowanie straty netto w Stoczni Wojennej na poziomie „tylko” 20,4 mln zł nie było wynikiem generowania zysków z działalności produkcyjnej, a głównie uzyskania wpływów ze sprzedaży majątku. Wyniki finansowe osiągane przez cztery spółki stoczniowe miały wpływ na sytuację finansowo-ekonomiczną (pogłębiając straty bądź pomniejszając zyski) grup kapitałowych kontrolowanych spółek Skarbu Państwa.

Programy naprawcze

W Stoczni Wojennej i Stoczni Gryfia z uwagi na trudności z utrzymaniem płynności finansowej uzasadnione było opracowanie i wdrożenie programów naprawczych. Jak wykazała jednak kontrola NIK realizacja kolejnych planów naprawczych nie przyczyniła się do poprawy jej sytuacji finansowej.

NIK zauważa, że zła kondycja finansowa spółek stoczniowych stwarza ryzyko nieosiągnięcia przez nie celów projektów, w które zaangażowano pośrednio znaczne środki Skarbu Państwa.

Źródło: NIK.gov.pl
Tomasz Cukiernik
Tomasz Cukiernik
Z wykształcenia prawnik i ekonomista, z wykonywanego zawodu – publicysta i wydawca, a z zamiłowania – podróżnik. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest autorem książek: Prawicowa koncepcja państwa – doktryna i praktyka (2004) – II wydanie pt. Wolnorynkowa koncepcja państwa (2020), Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa (2005), Socjalizm według Unii (2017), Witajcie w cyrku (2019), Na antypodach wolności (2020), Michalkiewicz. Biografia (2021) oraz współautorem biografii Korwin. Ojciec polskich wolnościowców (2023) i 15 tomów podróżniczej serii Przez Świat. Aktualnie na stałe współpracuje z miesięcznikiem „Forum Polskiej Gospodarki” (i z serwisem FPG24.PL), tygodnikami „Do Rzeczy” i „Najwyższy Czas!”, oraz dwumiesięcznikami „Polonia Christiana” (i z serwisem pch24.pl) i „Magna Polonia”.

INNE Z TEJ KATEGORII

Inflacja kieruje Polaków do internetu

W związku z wysoką inflacją coraz więcej Polaków decyduje się robić różnego rodzaju zakupy w internecie.
< 1 MIN CZYTANIA

Polscy artyści wygrali z Sony

Polski sąd nakazał japońskiej firmie Sony zapłacić ponad pół miliona złotych z tytułu opłaty reprograficznej.
< 1 MIN CZYTANIA

Rolnicy apelują o pilne wsparcie

Producenci kukurydzy apelują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne uruchomienie wsparcia, aby zrekompensować im niskie ceny tego zboża na rynku.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Trzecia siła z największą konwencją w Spodku

W sobotę 23 września Konfederacja zorganizowała największą konwencję partyjną tego sezonu wyborczego. Katowicki Spodek był niemal pełny kandydatów na parlamentarzystów i działaczy z całej Polski (ostatni raz takie tłumy w Spodku widziałem kilka lat temu na koncercie Kultu). Tym razem pierdyliardy złotych już nie leciały na publikę, ale nie zabrakło efektów specjalnych. Najważniejsza jest jednak merytoryka.
6 MIN CZYTANIA

UE chce przejmować kolejne obszary władzy!

Parlament Europejski chce, aby kolejne obszary, które tradycyjnie należą do wyłącznych kompetencji państwa, przechodziły spod władzy krajów członkowskich na rzecz brukselskiej centrali.
< 1 MIN CZYTANIA

WHO chce ograniczyć suwerenność państw

W Światowej Organizacji Zdrowia trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, które – jeśli zostaną uchwalone – doprowadzą do ograniczenia suwerenności państw na rzecz WHO.
2 MIN CZYTANIA