fbpx
sobota, 10 czerwca, 2023
Strona głównaBiznesStrzał w dziesiątkę Dziesiątką Rzecznika

Strzał w dziesiątkę Dziesiątką Rzecznika

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz należy do ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem podchodzą do swoich obowiązków. Jego urząd pomaga firmom wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Ogłoszona właśnie Dziesiątka Rzecznika MŚP to katalog poważnych, bardzo merytorycznych i konkretnych postulatów uproszczenia prawa. Pomogłoby to firmom nie tylko w czasie pandemii.

W dobie dewaluacji autorytetów Abramowicz cieszy się autentycznym szacunkiem przedsiębiorców i rosnącym wsparciem nie tylko organizacji skupiających środowisko biznesowe, ale także poszczególnych przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki. W stworzonej przy Urzędzie Rzecznika MŚP Radzie Przedsiębiorców uczestniczy aż 245 organizacji. Wspierają go na bieżąco w pracach nad konkretnymi rozwiązaniami przyjaznymi przedsiębiorcom i przedsiębiorczości.

Apel do decydentów

Upubliczniona właśnie Dziesiątka Rzecznika MŚP zyskała już uznanie i akceptację oraz wsparcie 205 organizacji przedsiębiorców zrzeszonych w Radzie. Zwracają się oni do premiera oraz do przewodniczących klubów i kół parlamentarnych z listem zawierającym prośbę o wdrożenie tych bardzo ważnych dla polskiej przedsiębiorczości zmian systemowych.

Przedsiębiorcy – niezależnie od tego, jakie reprezentują środowiska i jakie posiadają sympatie czy antypatie polityczne – od lat postulują przyjazne dla biznesu zmiany. Teraz konsekwentne wprowadzenie w życie postulatów uporządkowanych w postaci Dziesiątki Rzecznika MŚP przyczyniłoby się do odbiurokratyzowania działalności gospodarczej w Polsce i realnie pomogłoby firmom, wspierając rozwój całej gospodarki dotkniętej kryzysem COVID-19.

– MŚP potrzebuje wsparcia nie tylko finansowego, choć ono jest niezbędne. Ale potrzebne jest też wsparcie organizacyjne i prawne, to znaczy usunięcie z polskiego prawa barier biurokratycznych, poprawienie funkcjonowania instytucji, które obsługują biznes i takie działania, które nie spowodują spadku dochodów budżetowych, za to poprawią możliwości działalności gospodarczej w Polsce – mówi Adam Abramowicz.

Szczegóły wymagają jeszcze dyskusji i pracy w gremiach mających bezpośredni wpływ na kształtowanie stosownych ustaw. Ale już widać, że Dziesiątka Rzecznika MŚP w celny sposób dotyka nierozwiązanych, a tak bardzo ważnych dla przedsiębiorców spraw.

– Osobiście i jako Business Centre Club, bardzo doceniamy współpracę z panem Rzecznikiem MŚP. Wierzymy, że wdrożenie przedstawionych na dzisiejszej konferencji propozycji, tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP, może być impulsem rozwojowym dla gospodarki – istotnym elementem Paktu Antykryzysowego, który u wicepremiera Jarosława Gowina, jako przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego, zainicjował BCC – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC.
– O wiele z tych rozwiązań BCC wcześniej postulował, co wynika z oczekiwań naszych firm członkowskich, wyrażanych m.in. w badaniach ankietowych. Racjonalność tych propozycji znacznie zwiększa szanse na ich wdrożenie – podkreśla prezes BCC.

Dziesiątka Rzecznika MŚP

Dziesięć postulatów zawiera propozycje bardzo konkretnych rozwiązań, których wprowadzenie do polskiego prawa nie byłoby trudne. Byłoby za to, co należy podkreślić, bezkosztowe – minister finansów może więc spać spokojnie. W dłuższym horyzoncie czasowym, dzięki zwiększeniu zakresu wolności gospodarczej i poprawie warunków prowadzenia biznesu, dochody budżetu wręcz by wzrosły!

Oto, w skrócie, postulowane zmiany:
1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców polegająca na wykreśleniu z ustawy Mały ZUS Plus limitu przychodowego (nie wyższego niż 120 tys. zł) lub – alternatywnie – wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki; każdy przedsiębiorca mógłby sam zadecydować o tym, czy chce opłacić składkę, czy też woli oszczędzać na przyszłą emeryturę samodzielnie. Przedsiębiorca miałby przy tym obowiązek opłacać składkę zdrowotną na NFZ. Ewentualnie, tak jak jest w Wielkiej Brytanii – Mały ZUS dla wszystkich przedsiębiorców przy późniejszej niewielkiej emeryturze, na wzór ubezpieczenia rolników w KRUS.

2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia w każdym powiecie – takie rozwiązanie uwzględnia różny poziom rozwoju firm w zależności od regionu Polski.

3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących.

4. Minimum półroczne wyprzedzenie w nakładaniu nowych obowiązków na przedsiębiorców (sześciomiesięczne vacatio legis).

5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach.

6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego – w zamian za to organ podatkowy mógłby przedłużyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego ze względu na trwające postępowanie podatkowe, ale tylko jednokrotnie, o ściśle określony czas i w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Powołanie nowego organu – rady odwoławczej przy Ministrze Finansów. W jej skład weszliby przedstawiciele: samorządów zawodowych (doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni), rzecznika MŚP, Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zadaniem rady byłoby ustalanie zasadności odwoływania się izb skarbowych od wyroku WSA do NSA w przypadku, gdy wyrok jest korzystny dla przedsiębiorcy i zachodzą przesłanki do zastosowania zasad Konstytucji Biznesu.

8. Wprowadzenie realnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i majątkowej urzędników.

9. Skrócenie maksymalnej długości tymczasowego aresztowania podejrzanego o dokonanie przestępstwa przedsiębiorcy do 9 miesięcy.

10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych tak, by rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Bardziej szczegółowo Dziesiątka Rzecznika MŚP jest opisana tu:
https://rzecznikmsp.gov.pl/instytucja-rzecznika/dziesiatka-rzecznika-msp/

Miejmy nadzieję, że gospodarczy i polityczni decydenci pochylą się nad propozycjami przedsiębiorców jak najszybciej a przy tym z dużą dozą dobrej woli i determinacji. To nie tylko wymóg chwili powodowany pandemią. To propozycja sensownej i koniecznej racjonalizacji życia gospodarczego w Polsce.

Robert Azembski
Robert Azembski
Dziennikarz z ponad 30-letnim doświadczeniem; pracował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” , „Gazecie Bankowej” oraz wielu innych tytułach prasowych i internetowych traktujących o gospodarce, finansach i ekonomii. Chociaż specjalizuje się w finansach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach i rynku inwestycyjnym, nieobce są mu problemy przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP. Na łamach magazynu „Forum Polskiej Gospodarki” oraz serwisu FPG24.PL najwięcej miejsca poświęca szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. W swoich analizach, raportach i recenzjach odnosi się też do zagadnień szerszych – ekonomicznych i gospodarczych uwarunkowań działalności firm.

INNE Z TEJ KATEGORII

Co młodzi Polacy myślą o praktykach zawodowych?

Praktyki zawodowe i staże są pozytywnie postrzegane przez młodych Polaków, którzy często z nich korzystają. Prawie 70 proc. młodych ludzi z Polski przynajmniej raz uczestniczyło w praktykach zawodowych.
2 MIN CZYTANIA

Branża nawozów oczekuje wsparcia od rządu

Polscy producenci nawozów już od kilku miesięcy borykają się z trudną sytuacją na rynku, a teraz pojawiły się apele o organizację jakiejś formy wsparcia.
2 MIN CZYTANIA

Polacy gotowi na przebranżowienie

Prawie połowa Polaków jest gotowa na zmianę branży, jeśli pozwoli im to znaleźć lepszą pracę. To dobra informacja dla pracodawców.
2 MIN CZYTANIA

INNE TEGO AUTORA

Naukowcy udowodnili, że lockdowny były nieskuteczne i zabójcze

Jeszcze w 2020 i 2021 roku pisaliśmy, że lockdowny i blokady nie zwalczą koronawirusa, ale za to wyrządzą ludziom i gospodarce niepowetowane szkody.
3 MIN CZYTANIA

AI już zabiera ludziom pracę, a to dopiero początek

Sztuczna inteligencja już wypiera miejsca pracy dla ludzi – tak jak przewidywano i przed czym od dawna ostrzegano.
3 MIN CZYTANIA

Wsparcie dla MŚP z funduszy unijnych

Przedsiębiorcy szukający dotacji czy innych form taniego wsparcia mogą wziąć udział w sumie w 74 konkursach unijnych: w 18 programach krajowych, 35 regionalnych i 14 z tak zwanej Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz już w siedmiu z KPO.
3 MIN CZYTANIA