Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę AXA Życie TU S.A. (od 2021 r. UNIQA) karę w wysokości ponad 10 mln zł. Chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych.

AndreaPiacquadio/Pexels

W komunikacie UOKiK wyjaśniono, że decyzja dotyczy 4 rodzajów ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszami kapitałowymi (ufk) oferowanych między grudniem 2015 r. a majem 2019 r. przez AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Urząd zakwestionował postanowienia umowne określające sposób naliczania opłat dystrybucyjnych i alokacyjnych.

– Konsument ma prawo w każdej chwili, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowę ubezpieczenia na życie z ufk. Przedsiębiorca nie może utrudniać mu takiej decyzji np. wprowadzając opłaty, które czynią odstąpienie od umowy nieopłacalnym. Groźba utraty całości lub większości zgromadzonych pieniędzy jest faktycznym ograniczeniem ustawowego prawa konsumenta – powiedział Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. – Towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą przerzucać na konsumentów kosztów, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Opłaty dystrybucyjne i alokacyjne stosowane przez firmę AXA po zakwestionowaniu opłat likwidacyjnych miały podobny do nich cel – zniechęcenie konsumentów do wypowiedzenia umowy w pierwszych latach jej trwania. To niedopuszczalne – dodał prezes.

UNIQA TU na Życie S.A. poza koniecznością zapłacenia kary musi też poinformować konsumentów o decyzji UOKiK i jej skutkach, czyli o tym, że zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Oznacza to, że jeśli decyzja się uprawomocni, to poszkodowani będą mogli się na nią powoływać w sądzie w dochodzeniu roszczeń. Spółka ciągle może odwołać się od decyzji prezesa UOKiK.

Poprzedni artykułA może wynieść się z biznesem do Szwajcarii? Dlaczego warto założyć tam firmę…
Następny artykułWedług analizy eksperta Instytutu Misesa – czeka nas teraz deflacja