fbpx
piątek, 12 lipca, 2024
Strona głównaArchiwumSztuczna inteligencja w rękach unijnych regulatorów

Sztuczna inteligencja w rękach unijnych regulatorów

Zamierzenia Komisji Europejskiej zostaną poddane szerokim konsultacjom ze wszystkimi interesariuszami. Nastąpi to po trzech latach od przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczącego odpowiedzialności robotów i sztucznej inteligencji. W kwietniu 2018 r. wszystkie państwa członkowskie podpisały deklarację o współpracy w tej dziedzinie. Kolejnym krokiem ma być skoordynowany plan w sprawie sztucznej inteligencji, opracowany przez Komisję wraz z państwami członkowskimi. Ma on zagwarantować spójne zasady transgraniczne, zachęcające europejskie gałęzie przemysłu do współpracy. Wykorzystanie sztucznej inteligencji na terenie Unii Europejskiej będzie spójne pod względem poziomu bezpieczeństwa i ochrony, a także unijnych zasad etycznych.

Sztuczna inteligencja jest jedną ze strategicznych technologii XXI wieku, zarówno w Europie, jak i na świecie. Przynosi pozytywne zmiany gospodarce europejskiej, zwiększając innowacyjność, produktywność, konkurencyjność i dobrobyt.

Unijna koordynacja

Zharmonizowane ramy polityczne Unii Europejskiej dotyczące danych umożliwiłyby zwiększenie zaufania i wsparcie dla projektu sztucznej inteligencji w Europie. Na tej podstawie możliwe byłoby stworzenie jednolitego rynku cyfrowego. Celem miałoby być podniesienie wydajności przedsiębiorstw mających siedzibę w Europie.

W państwach trzecich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji i Izraelu, opracowywane są już różne modele etycznego rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. Parlament Europejski uznaje, że technologia ta jest pozbawiona granic i wymaga współpracy wykraczającej poza państwa członkowskie Unii.

Wszystkim zależy na rozwoju systemów opartych na sztucznej inteligencji. Jednak politycy europejscy chcą, aby odbywał się on zgodnie z wartościami i wolą człowieka. Chodzi o nienaruszanie praw podstawowych człowieka w przypadku nieetycznego zastosowania sztucznej inteligencji.

Kontrowersje

Wiele kontrowersji wzbudził „wyciek” projektu pięcioletniego zakazu wprowadzania technologii rozpoznawania twarzy w przestrzeni publicznej. Warto podkreślić, że obecnie takie rozwiązania stanowią kluczowy element wielu systemów bezpieczeństwa. Jednak po negatywnej reakcji państw członkowskich Komisja Europejska wycofała się z tego pomysłu. Stanowisko polskiego Ministerstwa Cyfryzacji w stosunku do propozycji unijnych biurokratów było sceptyczne. Strona polska podkreślała, że wprowadzenie takiego zakazu w Unii Europejskiej jest niekorzystne ze względu na konkurencję krajów spoza Unii. Zatrzymanie lub spowolnienie postępu nie ma sensu. Rozwoju technologicznego nie da się zatrzymać. W Azji i Stanach Zjednoczonych nikt nie myśli o takich restrykcjach. Bez względu na europejskie ograniczenia, tego typu narzędzia byłyby tam i tak rozwijane.

W Polsce prace nad założeniami do polityki rozwoju sztucznej inteligencji rozpoczęły się już w 2017 r. Prowadzone były szerokie konsultacje ze środowiskami biznesowymi i naukowymi. W wyniku tych prac, pod koniec 2018 r.. powstał raport, w którym znalazły się założenia do strategii sztucznej inteligencji. Na tej podstawie opracowano projekt strategii, którą poddano konsultacjom w 2019 r. Pod koniec lutego rząd ma zatwierdzić „Politykę rozwoju sztucznej inteligencji na lata 2020‒2027”.

Odpowiedzialność

Ekspansja sztucznej inteligencji do niemal wszystkich obszarów życia oraz gospodarki sprawia, że jej rozwój jest w centrum zainteresowania środowisk biznesowych i władz państwowych. Wspierając ten rozwój nie należy jednak zapominać o odpowiedzialności za funkcjonowanie systemów opartych na sztucznej inteligencji. W tym zakresie należy wypracować konkretne regulacje prawne. Komisja Europejska odwołuje się w tym przypadku do wykorzystywanych już rozwiązań opartych na zasadzie ryzyka i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Należy ściśle określić zakres personalnej odpowiedzialności za tworzone systemy i wskazać, kto może je tworzyć.

Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę użytkowników sztucznej inteligencji. Ich prawa muszą być zagwarantowane, zwłaszcza w sytuacji konfliktu z wielkimi korporacjami, które w swoich kontaktach z klientami wykorzystują rozwiązania oparte na algorytmach. Mają one przewagę nad konsumentem i mniejszymi podmiotami gospodarczymi. Chodzi o to, aby jej nie nadużywały. Istotnym problemem jest zagwarantowanie konsumentom ochrony ich danych osobowych i dostępu do informacji na temat sposobu ich wykorzystywania. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do zapewnienia, aby zastosowania oparte na sztucznej inteligencji nie wykorzystywały danych pochodzących z wielu źródeł bez uzyskania zgody osoby, której te dane dotyczą. Jednocześnie zobowiązał Komisję do stworzenia ram zapewniających, aby zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, umożliwiała generowanie danych tylko w zamierzonych celach. Systemy sztucznej inteligencji nie mogą przechowywać ani ujawniać poufnych danych osobowych bez wyraźnej zgody ze strony źródła tych danych.

Uczciwa konkurencja

Sztuczna inteligencja może stanowić czynnik umożliwiający rozwój MŚP, lecz jednocześnie zwiększa efektywność dużych podmiotów. Należy wypracować takie rozwiązania legislacyjne, które będą zapobiegać zakłóceniom procesów rynkowych i uczciwej konkurencji. Działania i zastosowania sztucznej inteligencji powinny być zgodne z zasadami etycznymi i stosownym prawem krajowym, unijnym i międzynarodowym. Parlament Europejski postulował utworzenie karty etycznej najlepszych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji i robotyki, która obowiązywałaby przedsiębiorstwa i ekspertów. Wskazywał także na poszanowania prawa obywateli do życia poza Internetem oraz zapewnienia braku dyskryminacji tych obywateli, co do których nie zapisano żadnych danych.

Stosowanie systemów sztucznej inteligencji musi być jasno określone w interakcjach z użytkownikami. Sztuczna inteligencja nie może wymknąć się spod kontroli człowieka. Jednak wiele przykładów świadczy o bezskuteczności działań, których celem jest objęcie regulacjami tego obszaru. Świat już od dawna jest globalną wioską. Objęcie prawnym gorsetem obszaru Unii Europejskiej nie powstrzyma niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji w innych regionach kuli ziemskiej.

INNE Z TEJ KATEGORII

Dowiedz się, jak inwestują najlepsi! Zapraszamy na darmową konferencję Invest Cuffs 2024

Już 5 –6 kwietnia 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Konferencji i Targów Invest Cuffs. Będzie to już dziesiąta odsłona wydarzenia, które corocznie przyciąga do Krakowa kilka tysięcy uczestników, mających możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez niemal 200 prelegentów. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i wspólnego tworzenia historii rynku inwestycyjnego.

Zapraszamy na 22. Międzynarodową Konferencję Baltic Management Development Association

W imieniu Zarządu BMDA, Collegium Prometricum oraz naszym – jako Patrona Medialnego wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić do udziału w 22. Międzynarodowej Konferencji BMDA (Baltic Management Development Association) pod hasłem „Mastering the Future: AI Impact on Business Models and Practice”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w dniach 25–26 kwietnia 2024 r.

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

INNE TEGO AUTORA

Deepfake – broń czy rozrywka?

„Deepfake” – termin, który powstał z połączenia dwóch angielskich słów: „deep” i „fake”. To swoista parafraza bardzo znanego w świecie cyfrowych technologii „głębokiego uczenia się” (ang. – deep learning, skr. – DL ) oraz owianego złą sławą słowa „fałsz” (ang. – fake). Głębokie uczenie jest podkategorią uczenia maszynowego (ang. machine learning, skr. – ML) i polega na tworzeniu sieci neuronowych, które mają za zadanie udoskonalić technikę rozpoznawania głosu, wizję komputerową czy też przetwarzanie naturalnego języka.
4 MIN CZYTANIA

Dlaczego to social media są dziś strategicznym narzędziem komunikacji z klientem

Budowanie lojalności wobec marki jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na sukces przedsiębiorstwa. Sposób prowadzonej komunikacji z grupą docelową za pośrednictwem odpowiednich narzędzi promocyjnych, odgrywa kluczową rolę w budowaniu wierności wobec marki. Jednym z najbardziej efektywnych kanałów nawiązywania więzi z klientami są media społecznościowe.
4 MIN CZYTANIA

Technologia pędzi, ale czy prawo nadąża?

Dwa lata temu przewidywano, że jeśli w pełni wykorzystamy potencjał cyfryzacji, to do 2025 r. PKB Polski może zwiększyć się nawet o 275 mld złotych. Pandemia z pewnością znacznie przyśpieszyła postęp w zakresie rozwoju robotyzacji, telepracy, pracy zdalnej oraz wszystkiego, co wiąże się z pojęciem Industry 4.0.
5 MIN CZYTANIA