Ministerstwo Finansów zbiera właśnie opinie do pakietu ponad 20 zmian w rozliczeniach VAT. Po ich wejściu w życie ma być szybciej, sprawniej i z korzyścią dla przedsiębiorców.

O korzyściach mających wynikać z kolejnych zmian zapewnia Ministerstwo Finansów prezentując założenia do trzeciego pakietu SLIM VAT. Tym razem resort skupiła się na dalszych uproszczeniach w fakturowaniu i zmniejszeniu formalności, aby dostosować regulacje prawne do obecnej rzeczywistości gospodarczej, a także na poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Zmiany w ramach kolejnego pakietu SLIM zostały podzielone na siedem obszarów. Są to:
poprawa płynności finansowej firm,
VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności,
szerszy zakres zwolnień z VAT,
mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT,
prostsze fakturowanie i mniej obowiązków,
obniżanie sankcji VAT,
konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

Ważna zmiana, na którą warto zwrócić uwagę w ramach SLIM VAT 3 to ta w proporcji VAT i jej korygowaniu. Zmiana ma polegać na zwiększeniu kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. w sytuacji, gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. – z obecnych 500 zł do 10 000 zł.

Dzisiejsze regulacje pozwalają uznać, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100 proc. pod warunkiem że proporcja przekroczyła 98 proc. oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu (a wynikająca z zastosowania tej proporcji) w skali roku była mniejsza niż 500 zł. W konsekwencji obecnie jeśli np. podatnik, który ustalił, że wskaźnik proporcji wynosi u niego 98,5 proc. a kwota VAT z tytułu dokonanych zakupów, która nie może zostać odliczona w skali roku, wyniosła 500 zł ma obowiązek stosowania odliczenia proporcjonalnego do zakupów związanych z jego działalnością opodatkowaną i zwolnioną – nie może skorzystać z prawa do odliczenia 100 proc. VAT. Gdy kwota limitu wzrośnie do 10 000 zł podatnik będzie mógł uznać, że jego proporcja w tym przypadku wynosi 100 proc. i odliczyć zatem całość VAT.

Interesujące zmiany szykują się także w zakresie fakturowania, a dokładnie dokumentowania zaliczek. Ma bowiem zniknąć obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki w tym samym okresie rozliczeniowym (w tym samym miesiącu), w którym powstał obowiązek podatkowy (np. sprzedał towar), w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał. Przedsiębiorcy będą mogli wybrać, czy dokumentować otrzymane zaliczki fakturami, czy ograniczyć się do wystawienia jednej faktury rozliczeniowej obejmującej – oprócz daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury) – również datę otrzymania zapłaty zaliczki (o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury).

Jeśli chodzi o zmiany, które mają wpłynąć na poprawę płynności finansowej firm, to chodzi tu o zmiany dla podatników, którzy korzystają z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Będą oni mogli środki z rachunku VAT wykorzystać na zapłatę m.in. podatku od sprzedaży detalicznej czy też podatku tonażowego.

Dodatkowo w ramach SLIM VAT 3 ma zostać poszerzony zakres niektórych zwolnień z VAT. Skonsolidowane i ujednolicone mają być wiążące informacje (stawkowa, taryfowa, akcyzowa) – ich wydawaniem zajmie się jeden wyznaczony dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. MF planuje także wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących; rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne oraz ułatwienia w pakiecie VAT e-commerce.

Prekonsultacje nad propozycjami MF potrwają do 14 lutego. Są one otwarte dla wszystkich. Ministerstwo planuje, aby dyskutowane zmiany weszły w życie jeszcze w ostatnim kwartale tego roku.

Poprzedni artykułPraca zdalna i pandemia – jak to wyglądało?
Następny artykułCoraz więcej powierzchni handlowych