Z kontroli NIK dotyczącej budowy internetu szerokopasmowego wynika, że w województwie lubelskim nieprawidłowo przeprowadzono konkurs na rozdysponowanie ponad 1 mld zł z unijnych dotacji, nie egzekwowano od realizatorów projektów zobowiązań wynikających z umów i miały miejsce duże opóźnienia inwestycji.

Do zrealizowania w tak krótkim czasie tak ogromnej inwestycji Centrum Projektów Polska Cyfrowa wybrało trzy niewielkie firmy. Jeden projekt miała zrealizować Hrubieszowska Telewizja Kablowa, a pozostałe 11 powiązane z dużymi przedsiębiorstwami firmy Fibee I i Fibee IV, które powstały w trakcie trwania konkursu, nie zrealizowały wcześniej żadnej inwestycji, a ich kapitał zakładowy wynosił odpowiednio 5 tys. i 6 tys. zł. Mimo że spółki te nie wykazały się wymaganym potencjałem ekonomicznym zgodnie z warunkami konkursu, na 19 projektów (w różnych województwach) przyznano im z naruszeniem prawa w sumie ponad 1084 mln zł bezzwrotnego wsparcia.

Po zawarciu umów o dofinansowanie, jeszcze w listopadzie 2018 r. z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wypłacono Fibee I i Fibee IV najwyższe z możliwych zaliczki w wysokości 40 proc. dofinansowania (264,6 mln zł). Po ponad dwóch latach dysponowania tymi środkami spółki nie rozliczyły z tego aż 227 mln zł i choć nie zakończyły w terminie kluczowych etapów budowy sieci, dzięki podpisanym z CPPC aneksom do umów, nie zapłaciły także karnych odsetek w wysokości 17,4 mln zł.

Ponad 2,5 roku od rozpoczęcia inwestycji, które pierwotnie miały zakończyć się w grudniu 2021 r., prace nie dotarły nawet do półmetka. Do końca lutego 2021 r. w ramach czterech skontrolowanych projektów spółka Fibee I wybudowała jedynie 0,2 proc. planowanej długości sieci, a spółka Fibee IV w ramach 7 realizowanych projektów zrealizowała 3 proc. planowanej długości sieci. Kontrola NIK pokazała, że do końca 2021 r. działania CPPC, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz spółek, które otrzymały dofinansowanie, nie zapewniły mieszkańcom woj. lubelskiego dostępu do internetu szerokopasmowego.

W połowie 2021 r. CPPC podpisało ze wszystkimi trzema firmami aneksy do umów o dofinansowanie, na podstawie których okresy zakończenia projektów zostały wydłużone. Doszło do tego wbrew wymogom konkursu, którego regulamin zakładał przeznaczenie maksymalnie 36 miesięcy na realizację projektów. Zdaniem NIK, z uwagi na niski stopień zaawansowania prac zakończenie realizacji 11 projektów przez spółki Fibee I i Fibee IV jest zagrożone nawet do 16 września 2022 r., czyli w terminie przyjętym w aneksach do umów.

Poprzedni artykułPływająca restauracja – symbol Hongkongu – zatonęła
Następny artykułWszyscy będziemy inwestorami