Rząd przyjął projekt ustawy aktualizującej tarczę antykryzysową do wersji 3.0, który trafił już do Sejmu. Nowe zapisy rozszerzają m.in. zakres osób zwolnionych ze składek ZUS. Zmieniają również zasady dotyczące tzw. czerwcowych emerytur.
fot. KPRM/materiały prasowe

Projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pojawił się w Sejmie we wtorek. W imieniu rządu projekt posłom ma referować Łukasz Schreiber, minister w Kancelarii Premiera.

Z punktu widzenia przedsiębiorców, najważniejsza zmiana dotyczy składek ZUS. Przypomnijmy, że obecne zapisy tarczy antykryzysowej zwalniają z ich opłacania wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 49 pracowników.

Jednak, by skorzystać ze zwolnienia, ich przychód nie może przekraczać limitu, który wynosił 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w gospodarce w 2020 roku). Oznacza to, że zwolnienie przysługiwało tym, którzy nie notowali przychodu wyższego niż ok. 16 tys. złotych.

Tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 w swoich zapisach zakłada rozszerzenie tego zwolnienia. I tak przedsiębiorcy będą mogli przestać płacić składki ZUS, jeżeli ich przychód przekracza 300 proc., ale dochód nie jest wyższy niż 7 tys. złotych.

Ulga dotyczy tylko dwóch miesięcy. Mowa o składkach za kwiecień i maj.

Zmienią się także zasady naliczania tzw. czerwcowych emerytur. Dotychczas było tak, że osoby, które wnioski o świadczenie składały w czerwcu, otrzymywały niższe świadczenie niż inni. Dlaczego? Ponieważ wnioski złożone w tym miesiącu są objęte wyłącznie roczną waloryzacją składek. Natomiast wnioski z pozostałych miesięcy – roczną i kwartalną. Zapisy tarczy antykryzysowej 3.0 przewidują , że w przypadku czerwcowych wniosków do ustalenia wysokości emerytury będą wykorzystywane zasady funkcjonujące w maju bieżącego roku. Ale tylko w przypadku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

PAP